Rogaland Elektro, Rønning elektro, Stavanger Installasjon og Solland Elektro har sammen vunnet en stor kontrakt med Statsbygg på elektroarbeidene ved Campus Ås i Akershus fylke.

R2S fikk storkontrakt ved Campus Ås

Rogaland Elektro har i samarbeid med Rønning elektro, Stavanger Installasjon og Solland Elektro vunnet en stor kontrakt med Statsbygg på elektroarbeidene ved Campus Ås i Akershus fylke. Kontrakten er på rundt 270 millioner.

0

Prosjektet vil bli gjennomført av et felles selskap R2S Elektro AS, hvor hver av partene eier en lik andel på 25%.

Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres i Ås kommune når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Bygningsmassen har 2300 rom fordelt på 63000m2, og vil bestå av kontorer, skole, bibliotek, stall, operasjonsrom.

Arbeidene påbegynnes i høst og ferdigstilles våren 2020.

– R2S Elektro vil ha en grunnbemanning av ansatte fra eierselskapene, men det vil også bli ansettelser direkte i selskapet av både fagfolk og lærlinger. Vår intensjon er å hente flest ansatte her lokalt i Rogaland, sier Trond Randeberg, daglig leder i Rogaland Elektro.

Forhistorien til R2S Elektro
I 2015 ble nedturen innen bygg og anlegg veldig merkbar. Vi innså at vi i Rogaland Elektro måtte gjøre noen utradisjonelle tiltak for å kunne holde våre fagfolk med arbeid.

– Vi visste at det var flere store prosjekt på gang i regionen, og hvis vi skulle være med på de store prosjektene så måtte vi prøve å få til et samarbeide med noen. Vi fikk nyss i at Rosenberg Worley Parsons ville tilby på elektroarbeidene i Ryfast tunnelen (Ryfylketunnelen). Dette prosjektet ville kreve mange elektrikere og vi mente det ville være feil å hente inn arbeidskraft utenfor regionen, når markedet var slik det var, sier Randeberg.

Randeberg forteller videre at når andre del (Eiganes og Hundvågtunnelen) av Ryfastprosjektet ble lagt ut på anbud, fant man ut at de måtte kunne gjøre noe på egenhånd.

Rogaland Elektro tok derfor initiativet og kontaktet noen utvalgte konkurrenter med forespørsel om å få til et samarbeid for å tilby på denne kontrakten.

– Den positive tilbakemeldingen vi fikk førte til et samarbeidet som vi døpte R2S. Navnet kom fra forbokstaven til Rogaland Elektro og Rønning Elektro som de to store R’er og Stavanger Installasjon og Solland Elektro som de to store S’er. Vi brukte ordspill som Ryfylke 2 Stavanger og Randaberg 2 Stavanger, og det skulle symboliserte de to tunnelene vi skulle by på, forteller Randeberg.

– Første milepæl var å bli prekvalifisert som leverandør med denne samarbeidsformen i prosjektet. Våren 2016 ble vår samarbeidsform godkjent av Statens vegvesen og vi var klar for tilby i konkurransen. Av forskjellige årsaker valgte vi å ikke å levere tilbud.

Våren 2017 dukket prosjektet Campus Ås opp. Troppene ble samlet igjen, og vi leverte inn tilbud på elektroentreprisen. En kontrakt vi nå har vunnet med selskapet R2S Elektro AS.

Randeberg ser nå positivt på fremtiden, og påpeker at det kommer det flere store prosjekt i deres distrikt fremover, blant annet et nytt sykehus og Rogfast.