Pia Stider fra UClarity AB skal snakke om kommunikasjon og samarbeidsformer når arbeidsplassen blir mer og mer digitalisert.

Med fokus på kommunikasjon og samarbeid når arbeidsplassen digitaliseres

FM-konferansen 2017 - digitalisering av bygg- og eiendomsforvaltning

0

Bygg- og eiendomsforvaltning får stadig større påvirkning på verdiskaping og tilleggsverdier for eier, bruker og samfunn. Verdien for kjernevirksomheten gjenspeiles i kvalitetskrav, løsninger og tjenestebruk. Samtidig skjer raske endringer i samfunn, markeder og teknologi som påvirker behov, utforming av tjenester og valg av leveransemodeller.

Med dette som bakteppe inviterer Norges bygg- og eiendomsforening ønsker velkommen til FM-konferansen 2017 – digitalisering av bygg- og eiendomsforvaltning. Her skal deltakerne få se mulighetene i digitaliseringen for bygg- og eiendomsforvaltning.

Årets konferanse legger vekt på hvilke muligheter som ligger i digitalisering av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning (FM), med disse tre temaene:

  • Smarte arbeidsplasser
  • Smarte bygg med smarte løsninger
  • Digitalisering av tjenester

En av foredragsholdere er Hans Kristian Grani fra Areo AS. Han skriver i Areos blogg at vi nå står ovenfor neste bølge av digitalisering i bygg og eiendomsforvaltning. Les hans tanker om hvordan de intelligente digitale eiendelene og digitale samarbeidsprosessene muliggjør nyskaping og disruption i vår bransje allerede i dag.

En annen foredragsholder er Frode Aardal fra Atea er opptatt av virkelig smarte bygg. Det snakkes mye om smartbygg i bransjen, men virkelig smartbygg får vi først når bygget kan lære av, endre og tilpasse seg brukeren. Frode skriver om dette og hvordan digitalisering kommer til å bli en viktig bidragsyter til mer bærekraftige bygg og grønnere drift. Les hans innlegg om dette på Ateas hjemmeside.

Pia Stider fra UClarity AB er en tredje foredragsholder. Hun skal snakke om kommunikasjon og samarbeidsformer når arbeidsplassen blir mer og mer digitalisert. Pia brenner for å gjøre den digitale transformasjonen bærekraftig, blant annet gjennom samarbeid mellom HR og IT. Hun er også opptatt av å bistå organisasjoner til å får medarbeidere selv til å driver prosessen fremover på en smart måte. Hør mer om Pias arbeid i intervjuet her.

Foredragsholderne har erfaringer med ny teknologi som er på vei inn i vår hverdag, og som kan gi verdifulle impulser til noe av det som ligger foran oss. I programmet finner du mer informasjon om hvilke andre foredragsholdere som kommer.

I invitasjonen påpekes det at bygg- og eiendomsforvaltning er en profesjon i utvikling og vekst her til lands. Årets konferanse legger vekt på innovasjon og utvikling, og hvilke muligheter som ligger i digitalisering av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning.

Bygg- og eiendomsforvaltning får stadig større påvirkning på verdiskaping og tilleggsverdier for eier, bruker og samfunn. Verdien for kjernevirksomheten gjenspeiles i kvalitetskrav, løsninger og tjenestebruk. Samtidig skjer raske endringer i samfunn, markeder og teknologi som påvirker behov, utforming av tjenester og valg av leveransemodeller. Dette skaper nye utfordringer for blant annet strategiske valg innen bygg- og eiendomsforvaltnings, kompetanse, organisering, teknologibruk og ledelse.

Konferanseprogrammet vil derfor være til inspirasjon og nytte for ledelsesmiljøene på ulike nivåer, både hos dem som har ansvar for et vel fungerende virksomhetsmiljø i kjernevirksomhetene for og dem som tar mål av seg til å levere det som trengs – med rett kvalitet og til rett kostnad.

Årets bygg- og eiendomsforvaltningskonferanse går av stabelen onsdag 11. oktober i Bjørvika Konferansesenter i Oslo. Les mer her om FM-konferansen

Smartbygg: La arkitekturen snakke til deg

Frode Aardal, Atea.