Lyskultur invitert Frode Flage Eriksen hos Siemens til å snakke om EPC. Fotomontasje: ITBaktuelt/Pixabay

EPC – Modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak

Lyskultur garanterer energisparing

0

Hvordan kan nye entreprisemodeller og finansieringsmodeller gjøre det mulig å nå nye kunder, på en helt ny måte?  EPC (Energy Performance Contracting); er det modellen som kan endre hele lysbransjen?

Energy Performance Contracting (EPC) er en modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak med garantert energisparing. Det gir mulighet til å oppgradere gammelt og ueffektivt belysningsutstyr samtidig som det gir energibesparelse. For å belyse temaet har Lyskultur invitert Frode Flage Eriksen hos Siemens til å snakke om modellen på et arrangement 12. september.

Energy Performance Contracting (EPC) gir byggeiere og drivere mulighet til å oppgradere gammelt og ueffektivt utstyr samtidig som de får en energibesparelse.

Flage Eriksen er økonom og EPC-ansvarlig hos Siemens, og vil gjennom konkrete eksempler vise hvordan Siemens entreprisemodeller og finansieringsmodeller har gjort det mulig for kunder å realisere prosjekter som ellers ikke hadde vært mulig.

Han har over tyve års erfaring fra salg, og siste 7 år innen bygningsbransjen. Han ansvaret for EPC-avtaler i den private sektoren i Siemens. Han er økonom med bakgrunn fra Schneider Electric, og nå Siemens, med bred erfaring fra prosjekter fra industrien, kjøpesenter, kontorbygg og hoteller.

Dette er det som Lyskultur kaller Lavterskeltilbud, et møtepunkt hvor medlemmer og andre interesserte kan møtes til faglig diskusjon og foredrag om temaer som opptar bransjen

Arrangementet skjer 12. september hos Lyskulturpå Lysaker fra kl. 08.00 – 10.00 – inkludert kaffe og boller. Påmelding hos Lyskultur.

Enova prioriterer støtte til energisparekontrakter som EPC, fordi denne type kontrakt garanterer forbedret energieffektivitet. Les mer her.

Entra hever kompetansen
og satser på styring og belysning

Entra er opptatt av styring og automatisering, og at alle tekniske byggfunksjoner styres sammen i en felles løsning.