Illustrasjon fra GKs videopresentasjon av "Møt våre ansatte - Min stilling som servicetekniker".

Utfordrende og krevende vedlikehold av SD-anlegg når skolene er i bruk

GK Inneklima har avtale med Undervisningsbygg

0

Nå skal GK Byggautomasjon blant annet ta seg av kontroll, service og vedlikehold av eksisterende SD-anlegg i skolebygg i Oslo. Avtalen innebærer også nødvendige oppgraderinger, rehabilitering av anlegg og akutte utbedringsarbeider. 

Det er GK Inneklima som har inngått en ny rammeavtale med Undervisningsbygg i Oslo for service, vedlikehold og oppgraderinger av SD-anlegg. GK Inneklimas avdeling GK Byggautomasjon vil stå for den praktiske jobben hvor det i flere tilfeller er krevende og utfordrende med tanke på at så nær som alle oppdragene skal utføres mens skolen er i drift.

Rammeavtalen vi ha en varighet på to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for Undervisningsbygg på forlengelse i ett pluss ett år med de opprinnelige avtalevilkårene.

Automasjonsløsninger sørger for samspill mellom de tekniske fagene og kan kalles «hjernen» i moderne bygg. GK leverer byggautomasjon både som enfaglige leveranser og som en del av GKs flerfaglige tjenestetilbud innen nybygg og eksisterende bygg, kalt TotalTeknisk Entreprise (TTE) og TotalTeknisk Service (TTS).

For styring, regulering og overvåkning av tekniske installasjoner i bygg leverer GK webbaserte SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). I moderne bygg er SD-anlegget driftsorganisasjonens viktigste verktøy for effektiv drift. Ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring, elektrotekniske systemer samkjøres og melding om driftsforstyrrelser varsles ved hjelp av SD-anlegget.

Optimal energiutnyttelse oppnås gjennom blant annet aktiv bruk individuell romkontroll og behovsstyring knyttet til byggenes varierende personbelastning. Moderne instrumentering med kontroll på temperaturer, luftmengder og lysnivå integreres i GK teknologiske løsninger og sørger for å redusere våre kunders energibruk.

GK Byggautomasjons avdeling i Oslo vil betjene alle oppdrag fra Undervisningsbygg i denne avtalen.

Investerer for å teste ut
innemiljøet i Oslo-skole

Bak fra venstre, prosjektleder Rune Hansen, salgssjef Thomas Ramos, Undervisningsbyggs Magnar Skår, foran regionsjef Jan Aasvang og Undervisningsbyggs administrerende direktør Rigmor Hansen. Foto: Benedicte Nylund, Undervisningsbygg