Faglig ansvarlig Bjørn Forwald, seniorrådgiver hos Totalreform. Foto: Totalreform

Storsamling rundt grønn bygging på blått grunnlag

TEK 17 og andre spørsmål:

0

Storsamling: – Alle snakker om det grønne skiftet, men vi tror ikke det blir noe grønt skifte dersom det ikke kan forsvares økonomisk. Det økonomiske aspektet kan ikke utelates, og vi tror det ligger en rekke spennende aspekter i å tenke blått og grønt samtidig, sier seniorrådgiver i Totalreform AS, Bjørn Forwald, er fagansvarlig for årets konferanse,  årets Perfekte bygg-konferanse foregår på det blå, og temaet er grønn bygging som også er økonomisk forsvarlig.

Den tjueførste Perfekte bygg-konferansen arrangeres ombord Color Magic mellom Oslo og Kiel, og årets tema er hva konferansen har valgt å kalle «Det blå-grønne skiftet». Dette, forklarer arrangørene, vil si økonomisk forsvarlige tiltak som også er grønne og bærekraftige. Hovedsamarbeidspartnere under årets konferanse er Cavieron, Glamox Luxo og Ahlsell.

– Nytt i år er først og fremst at arrangørene har lagt inn flere tunge faglige tema innen konferansens hovedfokus, sier Forwald.

Arrangørene setter et tak på drøyt 100 deltakere for konferansen. Først og fremst rettes konferansen mot eiendomsforvaltere, eiendomsbesittere, næringslivskunder, entreprenører fra de mindre og mellomstore selskapene og alle som jobber med eiendom og anskaffelser i kommunale, fylkeskommunale og statlige etater. Investorer, utviklere og rådgivere inviteres også, heter det i pressemeldingen.

Det blir foredrag med ledende profiler innen energi- og miljøteknologi setter søkelys på perfekte løsninger for innovasjon innen de fleste fagfelt.

Speed-møter blir det også med representanter fra en rekke ledende leverandører til byggeindustrien stiller med gratis rådgivning til byggherrer og eiendomsutviklere.

Miniutstilling som gir muligheten til å møte flere av bedriftene på konferansen viser frem produkter og teknologi på konferansen sin egen miniutstilling.

Kunnskapstorget har spesialister fra flere fagområder og myndighetspersonell vil bidra med sin kompetanse til konferansedeltakerne.

Nettverket er en enestående arena for nettverksbygging mellom de som eier, prosjekterer, forvalter, drifter bygninger i byggeprosessen.

Gjennom foredragene blir det tatt opp TEK 17 – hva er endret og hva vil det bety for energi- delen av forskriften? En forbedring for å oppnå det Perfekte Bygg? med foredragsholder Gustav Pillgrim Larsen TFSK.

Også «Det blå – grønne skiftet» – økonomisk lønnsomhet slik at de gode, grønne løsningene skal bli en suksess, er et tema med foredrag av Vidar Jensen, Butikkfinans.

Det blå – grønne skiftet, hvordan løse utfordringene med TEK 17? kommer også opp.
Det blir temainnlegg fra Caverion, Glamox og Ahlsell.

Finansiering – muligheter/utfordringer, hvem er mest opptatt av energisparing, eiere eller leietakere? er også tittel på et av foredragene på konferansen.

Les mer om konferansen her.

To års perpektiv – Blir det et «Grønt skifte»?

ITBaktuelt har fulgt opp Monika Wojcik og Roar Smelhus fra Hjellnes Consult sin prosjektoppgave i masterprogrammet Grønn Vekst ved Handelshøyskolen BI.