Fosnes kommune i Nord-Trøndelag har rundt 650 innbyggere og hver kan spare 500 kroner i året vede EPC-modellen. Foto: Wikipedia. Innfelt: Øyvind Moe i Enova.

EPC kan spare norske kommuner for mange hundre millioner i året

Selvfinansierende oppgradering av kommunal eiendom

0

Kommune-Norge kan spare mange hundre millioner kroner ved å oppgradere kommunal eiendom, både det bygningstekniske og ved varmepumpetiltak. Enova påpeker at finnes en smart måte å oppgradere kommunal eiendom Så smart at den kommer med garanti, finansierer seg selv, og gir penger til overs. Måten heter EPC, og er nesten for god til å være sann, mener Enova.

-Det vi lover, det holder vi, understreker Øyvind Moe hos Enova ovenfor ITBaktuelt. Han har EPC som spesialfelt.

– Vi merker nå at interessen er stigende ute blant kommunene for å få til energieffektivisering i egne bygg, legger han til.

Enova viser til at de har i dialog med hver enkelt kommune som har laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året 2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enova-prosjekter.

Til slutt har Enova sett på resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk lønnsomt for den enkelte kommune.

Den enkelte kommunes gjenværende potensial for energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for kommunen og de energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført.

Ved å kikke litt på noen kommuner, så viser det seg at Akershus fylkeskommune kan spare 11.03 GWh per år. Dette gir ev besparelse på hele 7.72 millioner kroner i året.

Dønna kommune i Nordland med rundt 1 500 innbyggere kan 581 513 kroner hvert eneste år, ved at kommunale bygg vil spare 830 732 kWh forbruk.

Fosnes kommune i Nord-Trøndelag har rundt 650 innbyggere og kan spare 459 650 kWh til en verdi av 321 755 kroner hvert år. Kalkulatoren viser at dette nærmer seg 500 kroner per innbygger.

Gjerdrum kommune i Akershus kan spare 1.77 GWh til en verdi av 1.24 millioner kroner hvert år. Gjerdrum har rundt 6 300 innbyggere.

Hvaler kommune i Østfold har 3 700 innbyggere og kan spare 986 267 kWh til en verdi av 690 387 kroner hvert år.

Kristiansand kommune med nær 90 000 innbyggere kan i følge Enovas EPC-kalkulator spare 4.75 GWh, noe som tilsvarer 3.32 millioner kroner i året. Fredrikstad kommune med drøyt 80 000 innbyggere kan på sin side kan spare hele 15.18 GWh, det vil si 10.63 millioner kroner hvert år.

Enova oppgir at planen og energimålet er vedtatt av kommunestyret og de fleste kommuner har også kartlagt potensialet for energieffektiviseringstiltak i egne bygg.

EPC-modellen gir garanterte energibesparelser, besparelsen betaler ned investeringen, kommunen forholder seg til én enkelt entreprenør, entreprenøren tar risikoen og det skjer en rask gjennomføring av prosjektet.

Dårlig økonomi og liten kapasitet gjør at vedlikeholds- og energiprosjekter ofte ikke blir prioritert i mange kommuner, selv om det gir store besparelser i de årlige energiutgiftene, påpeker Enova.

-Vi startet med dette for flere år siden, og det har tatt tid å få god oppmerksomhet rundt ordningen. Kommunene har vært nysgjerrige, men forsiktige fordi dette var nytt i markedet. De følte nok at det ville påvirke arbeidsmetoder i hverdagen. Men nå går det raskt fremover, og støtteordningen begynner å sette seg. Nå møter vi kun positivitet fordi de ser at det Enova lover, det holder vi, sier Øyvind Moe.

-Tallene som kommer frem i EPC-kalkulatoren, stemmer de med virkeligheten?

-Ja, erfaringene som er gjort hittil viser at tallene er ganske nær sannheten. Vi bruker disse tallene når vi har møter med kommunene. Vi tar utgangspunkt i kommunenes eget forbruk, sammenligner med kommunes egne tall og vi går inn og kikker på mulige tiltak og får frem et svar som kommunen kan forholde seg til.

Han viser til at når eksempelvis Dønna kommune kan spare 581 513 kroner per år, gir dette grunnlag for å søke støtte hos Enova.

For å kunne søke stilles det noen minimumskrav. Berg oppgir at gjennomsnittlig støtte til norske kommuner ligger nå på 31,7 prosent.

– Enova har tilsvarende ordning for næringsbygg. Og vi er klar over at her er potensialet mye større enn i kommune-Norge. Men det er litt andre vurderinger som ligger til grunn for EPC-støtte, for eksempel om det det er leieforhold, eierforhold osv, avslutter Øyvind Moe ovenfor ITBaktuelt.

EPC – Modell for gjennomføring av energieffektiviseringstiltak

Lyskultur invitert Frode Flage Eriksen hos Siemens til å snakke om EPC. Fotomontasje: ITBaktuelt/Pixabay