Frank Jaegtnes, adm.dir i Elektroforeningen (EFO) fra presentasjonen av politisk eksamen i grønn konkurransekraft. Foto fra Nelfos video på Facebook.

NELFO sendte direkte fra Arendalsuka via Facebook

Hør politikerne diskutere partienes plasseringer

0

Nelfo sendte debatt direkte fra Arendalsuka på Facebook under tema «Politisk eksamen i grønn konkurransekraft». Nå er debatten streamet og se presentasjonen av politisk eksamen i grønn konkurransekraft på

Nelfos Facebookside.

Nelfo skriver at Norge kan bli et globalt fremtidslaboratorium for grønn næringsutvikling. Mens andre land sliter med å redusere utslippene i kraftforsyningen, kan vi som nasjon realisere helt nye grønne forretningsmuligheter der vi utnytter våre sterke sider i form av stor tilgang på rene energiressurser, høy effektivitet og produktivitet, faglært arbeidskraft, høy teknologisk kompetanse, samt en sterk tillits- og samarbeidskultur.

Dette var konklusjonen da Elektroforum i mai 2016 leverte sin utredning av potensialet for grønn verdiskaping, økt sysselsetting og reduserte klimagassutslipp til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholdt konkrete politiske anbefalinger om hvordan potensialet kan realiseres i form av klimavennlige transportløsninger, en energioptimal byggsektor og grønn industriell vekst.

Med utgangspunkt i anbefalinger har Elektroforum i forkant av Stortingsvalget foretatt en grundig evaluering av de politiske partiprogrammene. De har forsøkt å identifisere i hvilken grad programforpliktelsene vil bidra til å realisere potensialet for grønn verdiskaping, og vi har gitt partiene karakterer ut ifra dette.

På arrangementet presenteres partienes karakterer og redegjørelsen for disse. Samtidig gis også de politiske partiene mulighet til å forbedre sine skriftlige karakterer gjennom en muntlig utspørring og politisk debatt, skriver Nelfo på sin Facebook, og presenterer dagens program som sendes direkte.

Om Elektroforum
Elektroforum har seks medlemsorganisasjoner som hver representerer bedrifter i ulike ledd i den elektrotekniske verdikjeden. Bedriftene representerer om lag 200 000 arbeidstakere og en samlet årlig omsetning på nesten 800 milliarder kroner. Elektroforum består av følgende organisasjoner:
EFO (Elektroforeningen)
Energi Norge
Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering)
Nelfo
Norsk Industri
RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)

Og igjen, link til Nelfos Facebookside fra debatten.

– Meningsløst å bygge avanserte miljøbygg når byggeplassen gir store utslipp

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har nå fått rpport om utslipp fra norske byggeplasser. Foto: Bjørn Stuedal