Foredragsholder Frank Schübert fra Beckhoff Automation GmbH (i rosa skjorte) og Einar Bråthen Beckhoff Norge i blå jakke, flankert av to av deltakerne under kurset i februar.

BACnet: ethernetbasert standard for byggautomatiserte løsninger

Populært tema sprengt i februar, men nå kommer oppfølgeren

0

BACnet: NFA – Norsk forening for automatisering arrangerte BAC-net-kurs for første gang i Norge i februar, i samarbeid med Beckhoff. Kurset ble fulltegnet raskt, og NFA hev seg rundt og har nå satt opp nytt kurs i oktober i Tønsberg.

Dette skriver administrasjonskoordinator Barbro Berg Bakken i NFA til ITBaktuelt for å minne om mulighetene til å bli med denne gangen, for alle som ikke kom med sist.

BACnet har inntatt posisjonen som den førende ethernetbaserte standarden for byggautomatiserte løsninger i Norge. Standarden beskrives som en enhetlig løsning fra rådgivende Ingeniørmiljøer, og teknologien er nå en defacto-standard i markedet.

BACnet er en åpen standard som tilbys av mange teknologileverandører, og spesielt objekthåndtering i teknologien har ført til utfordringer for bransjen.

Denne avanserte plattformen rulles nå ut for fullt, og da behøver bransjen et tilbud for å høyne kompetansen på BACnet.

Kurset vil ledes av Frank Schübert fra Beckhoff Automation GmbH, som representerer BACnet Europe.

Schübert har vært med på utviklingen av BACnet standarden siden 1996, og har erfaring med gjennomføring av flere store BACnet-installasjoner i Mellom-Europa.

Kurset holdes på engelsk, og temaer som gjennomgås i de to dagene kurset i Tønsberg holdes, har blant annet disse titlene:

BACnet, the global BA network standard (why BACnet?), BACnet DATA Link Layer (Whereby is communicated?, The BACnet language” and its components (How does BACnet work?, Algorithmic Change Reporting, message classification, The (automatic) data flow control in the network, Integration of BACnet in IT environments, Testing and demonstrating the conformity of BACnet products, BACnet, the overall BA network standard, Troubleshooting, Analyzing BACnet networks og til slutt Questions and Answers.

Kurset vil holde hus i Quality Hotell Klubben i Tønsberg 17. og 18. oktober. Det oppgis ingen påmeldingsfrist, men om man skal tolke Barbro Berg Bakken i NFA rett, så vil også dette kurset raskt bli fylt opp med interesserte kursdeltagere og påmeldingsstrek blir satt.

Hovedsponsorer til de to dagene er ABB, Hatteland og Datarespons, og medarrangør er Beckhoff.

PDF-program for nedløasting her

Honeywell lanserer en
alt-i-ett Niagara BACnet undersentral