Tor I. Hoel fra ÅF Advansia AS

Norsk leder av europeisk standardiseringskomité for bygningsautomasjon

Tor I. Hoel fra ÅF Advansia

0

Norge, ved Tor I. Hoel fra ÅF Advansia AS har nylig blitt valgt til ny leder av den europeiske standardiseringskomiteen for byningsautomasjon, CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management. Dette viser at norsk kompetanse på området blir lagt merke til internasjonalt.

Norge har bred kompetanse på området integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB). Første utgave av en Norsk Standard for ITB ble gitt ut allerede i 2005. Vi har også gjennom flere år jobbet med «Riktig med en gang»-prosjektet. I Norge har dette arbeidet vært løftet fram av hele verdikjeden innenfor yrkesbygg: byggherrer, prosjektledere, rådgivere og leverandører.

At hele verdikjeden har involvert seg er mindre vanlig innenfor standardisering internasjonalt. Blant annet på grunn av dette ble vi oppfordret til å stille med lederkandidat til den europeiske standardiseringskomiteen på området.

Tor I. Hoel fra ÅF Advansia AS ble foreslått. Hoel har deltatt lenge i standardiseringsarbeid blant annet som deltaker i den nasjonale komiteen på området, SN/K 025 Bygningsautomasjon, men han var også leder av SN/K 355 Idriftsetting og prøvedrift fram til publiseringen av standarden NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner, våren 2016.

Hoel ble formelt valgt til å lede den europeiske komiteen i juni og har allerede overtatt vervet fra den tidlige sveitsiske lederen.

– Tor har masse kompetanse innenfor alle typer teknikk i bygg og prosjektledelse. Han er strukturert, resultatorientert, engasjert og engasjerende, er en god forhandler. Han er rett og slett en likandes kar, uttaler Arne Eggen som er leder av SN/K 025.

Standardiseringskomiteen CEN/TC 247 skal jobbe med standardisering av bygningsautomatisering, kontroller og bygningsstyringssystemer og tjenester knyttet til boliger og næringsbygg.

Standardene som skal utarbeides omfatter definisjoner, krav, funksjonalitet og testmetoder for produkter og systemer for automatisk styring av bygningsinstallasjoner. Målet er å få til systemer og tjenester for å sikre en effektiv teknisk bygningsstyring.

– Smarte bygg og bedre standarder viktig i videre energisparing

Mats Eriksson holdt sist uke et innlegg under seminaret: Veien mot et smartere bygg i regi av Swegon AS. Tittelen på foredraget Mats var: Behovsstyrt ventilasjon – En forutsetning for nye energikrav?