– Europeiske husholdninger og bedrifter viser at de tar det grønne skiftet på alvor, sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ

Sterk vekst i etterspørselen etter fornybar energi

Men laber interesse i Norge

0

Ferske tall fra Association of Issuing Bodies (AIB) viser at etterspørselen etter fornybar energi er kraftig økende.

– Europeiske husholdninger og bedrifter viser at de tar det grønne skiftet på alvor, sier Tom Lindberg, daglig leder i ECOHZ, i en pressemelding.

Etterspørselen etter fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier i Europa 2017 har en vekst på 39 prosent, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

– Volumet på 377 TWh overgår hele fjorårets volum med 11 TWh. Gitt at utviklingen fortsetter i samme tempo vil den totale etterspørselen for 2017 sannsynligvis nærme seg 500 TWh, sier Lindberg.

De fleste europeere kan fritt velge strømleverandør, men de er ikke nødt til å akseptere den europeiske strømmiksen – de kan velge å kjøpe strømmen sin fra fornybare kilder. Stadig flere forbrukere velger å sikre seg ren energi fra sol-, vind-, vann-, geotermisk- eller biomasse. Disse valgene muliggjøres ved å dokumentere strømkilden med opprinnelsesgarantier.

I 2016 opplevde Tyskland sitt første år uten vekst i etterspørsel etter fornybar energi. Men i 2017 har markedet i Tyskland allerede etterspurt 77 TWh fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier, noe som er høyere enn volumet for hele 2016.

– Hvis trenden fortsetter er det sannsynlig at Tyskland overstiger 100 TWh-barrieren for første gang, sier Lindberg.

Spania er blant de siste av de store landene som produserer fornybar energi til å bli med i ordningen – og bidrar dermed til et stadig voksende europeisk marked. Spania bidrar med tilgang til vannkraft, men også med store mengder vind og solkraft. Spanias inntreden i markedet bidro direkte til å øke tilgjengelig solenergi til nye høyder ­– fra 1,9 TWh i 2015 til 21,4 TWh i 2016.

På Europeisk basis har både vindkraft og bioenergi doblet tilgjengelige volumer; med 90 TWh vindkraft og 45 TWh bioenergi tilgjengelig i 2016.

Det totale markedet vokste i 2016 til mer enn 500 TWh for første gang. Dette tallet inkluderer kun fornybar energi som er dokumentert med den europeiske standarden EECS GO, og ikke fornybar energi fra markeder som Storbritannia og Polen som ikke er en del av standarden. Hvis den fornybare energien fra disse markedene ble lagt til vil markedet være ytterligere 120-180 TWh større.

I Norge er derimot interessen laber. Ifølge varedeklarasjonen til NVE ble bare 16 prosent av strømmen i Norge kjøpte med opprinnelsesgarantier. Dermed kjøpte aktører i utlandet opp brorparten av de norske opprinnelsesgarantiene, noe som fører til at vi i Norge på papiret får 64 prosent av strømmen vår fra fossile energikilder.

Solenergi: Åtte grunner til at det tar av

På flere av fylkeskommunens bygg kan solenergiløsningene bygges inn i eksisterende bygningsmasse. Illustrasjon: ITBaktuelt