Swecos sommerstudenter, her representert ved Guro Ranum til venstre (prosjektleder), Sandra Helland i midten og og Ingvild Jacobsen Roald. Alle foto/ITBaktuelt/Per H

Her er studentene som skal bygge ny bydel på nedlagt flyplass

Kjeller 2023 under utvikling

0

Sommerstudenter hos Sweco har fått bryne seg på en stor oppgave dette året, nemlig å komme opp med et forslag til utvikling av en hel bydel på den nedlagte flyplassen Kjeller i Lillestrøm.

Sweco, i samarbeid med Aspelin Ramm, lot studentene gå bananas, idet ingen føringer ble lagt, slik at gruppen kunne jobbe på helt fritt grunnlag. Fredag ble løsningen presentert og diskutert hos Sweco.

Det at studentene kunne se på utvikling av en bydel med et helt nytt og ungt blikk, gjør forslaget ekstra interessant, påpekte administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco da hun åpnet arrangementet. Hun beskrev Kjeller 2023 som et gigantisk samarbeidsprosjekt.

Direktør for forretningsutvikling Gunnar Oveland hos Aspelin Ramm sa at studentene har sett helheten, og jobbet med tverrfaglige vinkler og sett på mange funksjoner.

-Helheten er viktig på et slikt geografisk område, sa han, og mente at dette er med på å skape en hel bydel, hvor energi, miljø og transport skal fungere sammen. Ut fra dette får vi en debatt om hvordan bydelen skal bli. Vi selv har fått energi til å gå videre med dette, sa Oveland.

Swecos sommerstudenter Guro Ranum (prosjektleder), Sandra Helland og Ingvild Jacobsen Roald presenterte prosjektet og leverte en ferdig rapport til blant annet Sweco, Aspelin Ramm og Skedsmo kommune.

Gruppa påpekte at de har arbeidet med en fremtidig byutvikling, sett på helheten og tekniske løsninger.

Kjeller skal bli et forbilde både sosialt, økologisk og miljømessig, påpekte de i sin presentasjon.

Lillestrøm er vekstområde, og byutvikling på Kjeller er viktig for hele Osloregionen. Her ligger også Forskningsparken som nærmeste nabo, ble det understreket.

– Mye av den teknologien som skal på plass i bygninger og infrastruktur er ennå ikke utviklet, sa Guro Ranum og ga dermed et bilde av at her kan det skje mye innen bruk av ny teknologi og automasjon frem til 2023.

Arkitekt Gaute Brochmann sa at mye man kunne ha i byer for 20 år siden er ikke aktuelt for byer i dag. Det som tidligere ble sett på som radikalt, er etter hvert blitt normalt.

-Bare for få år siden ble vi møtt med hoderisting til forslag som i dag blir sett på realistisk, sa han.

Marius Holm fra Zero uttrykte i debatten at solceller nå designmessig utvikler seg i forskjellige uttrykk som kan gi mangfoldighet i fasader.

-Vi har lagt ned flyplasser før her i landet, sa han og siktet til Fornebu. Der ble alle strandtomter tildelt oljeselskapene og all transport basert på diesel. Når folk skal kjøpe leilighet på Kjeller skal det være en selvfølge at de ikke har bil, sa han og viste til forslaget fra studentgruppen om elbildeling.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jakob Flæten påpekte at det unike med det som nå er startet opp rundt Kjeller 2023, er at det lagt et langt perspektiv.

-Denne langsiktigheten er trygget gjennom Aspelin Ramm som er flinke til å tenke slik, sa han og viste til andre prosjekter rundt i landet som han kalte håpløse.

-Her skal det ikke bygges en drabantby, men en mangfoldig bydel som vil gi ringvirkninger regionalt, sa Flæten.

Administrerende direktør Grethe Asplund i Sweco innledet presentasjonen av Kjeller 2023.
Panelet som diskuterte Kjeller 2023: Fra venstre Marius Holm, daglig leder i Zero, arkitekt og skribent Gaute Brochmann, Erling Dokk Holm, byforsker ved Høyskolen Kristiania og Ole Jakob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune.

Studenter foreslår kanalby på Kjeller

Visualisering av bykjernen.
Illustrasjon:Lars Petter Hermansen, Sweco