Stort behov for yrkesfag, vise NHOs nyeste kompetansebarometer.

Stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole, spesielt elektrofag

Det er et stort behov for yrkesfag. Norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling, og landet har et lærende arbeidsliv. Dette viser NHOs siste kompetansebarometer. Men undersøkelsen viser også at mange bedrifter savner økonomiske støtteordninger for kompetanseutvikling.

0

NHOs medlemsdrifter melder om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. Elektrofag er blant de yrkesfaglige utdanningene det er størst behov for de neste fem årene. Dette fremgår av NHOs kompetansebarometer som nylig ble lagt frem.

For fjerde år på rad har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. 6 av 10 bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det er 7 prosentpoeng høyere enn i fjor viser undersøkelsen, som er gjennomført av NIFU, skriver Nelfo på sin hjemmeside.Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev.– Det viser en stor vilje hos virksomheter til å gi ufaglærte formell kompetanse, sier Kristin Skogen Lund.Blant store bedrifter er det også betydelig behov for ansatte med bachelor og mastergrad.

Norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling, og landet har et lærende arbeidsliv. Men undersøkelsen viser at mange bedrifter savner økonomiske støtteordninger for kompetanseutvikling.

– Det er også viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, sier Skogen Lund i denne forbindelse. 

– Elektrofagene har lykkes i å fremstå som et attraktivt valg for mange elever. Gjennomføringen har vært god, og tilgangen på læreplasser har også vært god, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.

-Elektrobransjen er den bransjen med flest lærlinger i forhold til ansatte. Den har stor bredde og inngår i alle deler av bygg og industri både innenfor energi og miljø, telekommunikasjon, automasjon og i maritim sektor i tillegg til elektriske installasjoner.

NRK Finnmark har intervjuet elektrikerlærlingen Victoria.

-Vi er enig med henne i at hun har gjort et riktig valg og oppfordrer enda flere jenter til å søke utdanning i en fremtidsrettet bransje, avslutter Larsen.

Les om Victoria på nrk.no her
Les mer om kompetansebarometeret på nho.no her

Eiendomsforvalter tar inn byggdriftlærlinger

Fra venstre: HR konsulent Elisabeth H. Eker, lærling Niklas Danielsson Røskeland, lærling Sondre Dingsør-Totland, daglig leder Tore Lilletvedt og HR konsulent Øyvind Hodneland. Foto: Karl Strømsnæs, Byggopp