Grunnbok for ingeniørutdanningen 1 (innfelt). Foto: Common Wikimedia.

Bok i fokus: Raskt innblikk i nær 500 års utvikling i ingeniørfaget

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1

0

Ethvert fag har en egen historie, en bakgrunn for hvorfor og hvordan faget har utviklet seg, ofte gjennom mange hundre år. Dette har førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA) tatt tak i når det gjelder ingeniørfaget. Han har skrevet en bok spesielt for ingeniørstudenter for å gi disse et overblikk på ingeniørfagets utvikling siden 1650.

Forfatteren skriver innledningsvis at det er hevet over enhver tvil at teknologi og vitenskap har en lang utviklingshistorie. Han nevner Kina, Induskulturen, Egypt og den arabiske/persiske kulturen. Men det er naturlig at boka har fokus på Europa og Nord-Amerika, fordi det er her det har vært bestemmende for dagens industri og vitenskap. Da er året 1650 en naturlig start.

Han peker på at det er viktig for teknologistudenter å ha kjennskap til vitenskapsteori. Derfor er boka tenkt å dekke et minimum av pensum innenfor de fire temaene den består av.

Boka kan også være en appetittvekker for alle som interesserer seg for teknologi, teknologiutvikling og virkninger av teknologi. Det kan gjelde studenter som sikter mot høy ingeniørutdanning eller høyskole, og like gjerne for en nysgjerrigper med et håndverksfag. Kanskje også for godt voksne som vil friske opp eller etterfylle litt kunnskap om teknologens historie i vår del av verden.

Vi er jo inne i en digitaliserende tid, så litt påfyll av forgangen tid setter mangt og meget i et bredere perspektiv.

”Når du er nysgjerrig, finner du massevis av interessante ting å gjøre.” skal Walt Disney en gang ha sagt. Her kan vi legge til, at boka har massevis av interessante ting å lese.

Kunnskapsforlagets vaskeseddel har  grei og oversiktlig omtale av boka, og vi referer kort her.

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1 er skrevet for å dekke noe av pensum innenfor ingeniørutdanningen i tema som ikke ligger i de tradisjonelle ingeniørfagene, men i det man ofte kaller området teknologi og samfunn. Boka inneholder følgende tema, i 4 deler:

Del 1, Teknologi- og vitenskapshistorie, starter ca. 1650 og går fram til i dag. Dette er et naturlig sted å starte historisk på grunn av René Descartes og Francis Bacon, som på mange måter er den moderne tids fedre. Det blir også tatt et blikk tilbake til antikken.

Del 2, Systemtenkning, er skrevet på bakgrunn av det overordnede kravet om å se ingeniørutdanningen i en helhetlig sammenheng. Systemtenkning er her presentert som en metode for å se på virkninger av teknologi på samfunnet generelt, og på en dynamisk måte.

Del 3, Teknologi og etikk, inneholder noe om etikk generelt, men legger spesielt vekt på forholdet mellom teknologi og etikk. Dette er et tema som er lite beskrevet i litteraturen, men som likevel er svært viktig for teknologer.

Del 4, Vitenskapelig metode og teori, gir en kort innføring i emnet grunnleggende vitenskapsteori, som ingeniørstudenter skal ha kunnskap om.

Tittel: Grunnbok for ingeniørutdanningen

Forfattet av Tom Viggo Nilsen. Han er førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA). Han er utdannet innenfor marine konstruksjoner ved NTH (nåværende NTNU), og har hovedfag i idéhistorie ved Universitetet i Oslo.

Utgitt av Fagbokforlaget i Bergen.
ISBN: 978-82-450-2173-8
304 sider, kr. 469.-.

BIM: Vil ha digital tvilling når bygget er ferdig

Morten Mitchell og deltakerne på Glass og Fasadeforeningens oppgraderingskurs fikk anledning til å prøve seg på en digital tur gjennom et Backe-prosjekt. (Fotomontasje: Glass og fasadeforeningen)