Distriktssjef Jarle Pettersen, administrerende direktør Even Leira i GK Elektro og Stein Rune Mill i Anvendia AS.

GK styrker seg som leverandør til byggeiere og driftere ved å overta Anvendia Elektro

GK Elektro AS har inngått avtale om overtagelse av aksjene i Anvendia Elektro AS. Anvendia Elektro AS er et familieeiet selskap som har operert i elektro-, IKT- og sikkerhetsmarkedet siden 2005.

0

Anvendia Elektro AS har i en årrekke jobbet tett med Olav Thon Gruppen og opererer med faste vedlikeholdsoppdrag for deres eiendommer og hotellvirksomhet. Anvendia Elektro AS har rammeavtale om service med Olav Thon Gruppen og flere andre kunder.

Representant fra eierne, Stein-Rune Mill, forteller at de ansatte og Olav Thon Gruppen er meget positive til GK Elektro som ny eier.

– GK Elektro vil kunne tilføre økt kompetanse og ny struktur som er verdiskapende både for de ansatte og kundene, sier Stein-Rune Mill.

Mill blir med videre i selskapet for å bistå med kundeoppfølging og salg.

GK Elektro har i løpet av kort tid blitt en solid leverandør av elektrotjenester til byggeiere og driftere. Satsningen i Oslo, som er ledet av avdelingsleder Rune Olsen, har hatt stor og lønnsom vekst de to siste årene.

– Det blir spennende å få inn et selskap med medarbeidere som har spisskompetanse på rammeavtaler, sier Rune Olsen.

Anvendia Elektro AS vil i fremtiden bli integrert i GK Elektro og vil bli ledet fra Oslo. Med dette har GK Elektro styrket sin posisjon som en ledende aktør innen elektro- og sikkerhetsleveranser.

– Servicemarkedet er i solid vekst og vi forventer at det skal utvikle seg ytterligere fremover, sier Jarle Pettersen som er distriktssjef og leder for elektrovirksomheten til GK i Oslo.

– GK Elektro spiller en viktig rolle i GKs tverrfaglige tilbud av servicetjenester som også omfatter ventilasjon, rørservice, kulde og automatikk. Vi tar hånd om all teknikk i bygget, fastslår Pettersen.

Selskapet har 12 ansatte, er registrert i Moss, men tar oppdrag på hele Østlandet.