Digitalisering er informasjonsflyt, internet of things, big data og innovasjon

– Norge trenger flere smarte hoder med digital kompetanse for å holde konkurrentene på avstand. Vi trenger derfor en langt høyere kvinneandelen på opptak til teknologifag enn 28 prosent, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge..

0

Norsk næringsliv bruker digitalisering først og fremst til effektiviseringstiltak og i mindre gard til å utvikle nye forretningsmuligheter. Dette kommer frem i av en digital temperaturmåler gjennomført på oppdrag av Siemens.

I 2016 ble 5,5 millioner nye «ting» koblet til Internett hver eneste dag, og nye teknologier og skytjenester for industri og næringsliv gjør det mulig å samle, lagre og analysere data på helt nye måter.

-Det er bra at norsk næringsliv benytter digitalisering til å kutte kostnader og til å forbedre prosesser, men skal Norge opprettholde konkurransekraften må bedriftene også i større grad benytte digitalisering til å utvikle nye løsninger og forretningsmodeller. Nye teknologier og skytjenester gjør det mulig å samle, lagre og analysere data på helt nye måter, og vi bør utfordre og oppfordre hverandre til å utnytte tilgjengelig data på nye måter. Norsk næringsliv kan ikke kutte seg til suksess, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge.

Sammenliknet med fjorårets digitale undersøkelse har bedriftene en bredere digital forståelse. Digitalisering forbindes ikke bare med automatisering, men i økende grad også med informasjonsflyt, internet of things, big data og innovasjon. Det er også større optimisme knyttet til digitalseing. Selv om Statistisk Sentralbyrå anslår at én av tre jobber kan komme til å forsvinne som følge av digitalisering de neste 15 årene, så tror bare 14 prosent av respondentene i undersøkelsen at digitalisering vil gi færre arbeidsplasser, og over 40 prosent mener at digitalisering vil føre til flere arbeidsplasser i Norge.

Undersøkelsen slår også fast at kun 14,5 prosent av de digitale hodene i bedriftene er kvinner.

– Norge trenger flere smarte hoder med digital kompetanse for å holde konkurrentene på avstand. Vi trenger derfor en langt høyere kvinneandelen på opptak til teknologifag enn 28 prosent, sier Panengstuen.

Undersøkelsen ble gjennomført av Questback for Siemens i løpet av sommeren og ble besvart av 613 respondenter, de fleste av dem toppledere eller mellomledere. I rapporten vises det også til funn fra tilsvarende rapport gjennomført i fjor, samt ferske tall fra en nordisk undersøkelse om digitalisering (ikke publisert).

Ledernes digitale bevissthet har økt det siste året, men fortsatt prioriteres ikke digitale planer og strategier

Lederne opplever at konkurransen øker som følge av digitalisering

40 prosent tror at digitalisering vil føre til flere jobber

75 % av norske ledere mener digitalisering er avgjørende for økt konkurransekraft for norsk næringsliv de nærmeste årene, en økning på nesten 10 prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse i 2016

75 % av bedriftene forbinder digitalisering først og fremst med automatisering, men digitalisering forbindes i økende grad også med informasjonsflyt, Internet of things, big data og innovasjon.

EPC kan spare norske kommuner for mange hundre millioner i året