Brynseng skole i Oslo er valgt som månedens bygg av Grønn Byggallianse. Finn Ståle Felberg/Undervisningsbygg

Månedens bygg for august er Brynseng skole i Oslo som produserer strøm

Undervisningsbygg har allerede bygget 20 passivhusbygg i Osloskolen, og de vil følge opp kommende krav om nær nullenergibygg. Brynseng skole er derfor et pilotbygg som viser neste skritt, et bygg som produserer energi.

0

Undervisningsbygg har allerede bygget 20 passivhusbygg i Osloskolen, og de vil følge opp kommende krav om nær nullenergibygg. Brynseng skole er derfor et pilotbygg som viser neste skritt, et bygg som produserer energi.

Brynseng skole er et nybygg i Oslo i overgangen mellom Brynseng og Alnadalen, rett ved Brynseng T-banestasjon. Tomten har tidligere blitt brukt til industri. Bygningen har passivhus-standard, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m² skal produsere 105.000 kWh per år.

Sørsiden som er vendt vekk fra forbipasserende på T-banen, er dekket av solceller, Der er ingen bygg eller trær foran og det gir en jevn el-produksjon gjennom året. Sammenlignet med solceller på taket som produserer mest el den delen av året da solen står høyt – og skolen står mer eller mindre tom – er fasademonterte solceller mer hensiktsmessig. Deler av takflaten er istedenfor utnyttet til ballbinge.

Skolen ligger i et område som forventes gjennomgå en ombygging fra småindustri til boligområde. Det legges opp til mest mulig miljøvennlig transport, og skolen har kun 2 parkeringsplasser for el-bil og 2 handikapp-plasser.

Det er derimot et godt kollektivtilbud, og sykkel- og gangfeltet forbi skolen er oppgradert. På skolens område er det plass til å parkere over 240 sykler, med en egen mekkestasjon for enkle sykkelreparasjoner, samt garderober med dusj.

Et varmepumpesystem med 20 energibrønner boret 250 m ned i marken, bidrar til 90% av oppvarmingsbehovet. Energibrønnene kan også ta unna overskytende varme ved frikjøling om sommeren.

Flerbrukshallen har en gjennomskinnelig glassfasade. I fasadematerialet ligger små tynne rør som er vinklet slik at lys og varme fra lav vintersol slippes igjennom, mens varme fra høy sommersol reflekteres tilbake. Dette skal bidra til at behovet for kunstig belysning blir redusert, og at det dermed benyttes mindre energi.

Fakta

  • Skole fra 1. til 7. trinn, 840 elever og 110 ansatte
  • Utbygger Undervisningsbygg Oslo KF
  • Arkitekt HRTB Arkitekter AS MNAL
  • Beregnet levert energi: 39 kWh/m2/år (NS3031)
  • 62 kWh/m2/år passivhusstandard
  • Energikilder: Varmepumpe vann-vann (grunnlast), elektrokjel for vannbåren varme (spisslast). Solceller –elektrisitet (integrert solcellefasade på 1046 m2 mot sør)
  • Prosjektet har fått støtte fra Enova med 4,5 millioner kroner, og skolen er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt