Konkurransedirektør Lars Sørgard og Konkurransetilsynet har ilagt elektrobedrifter høye gebyrer. Foto: Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet gir elektroselskap gebyr på 20 millioner

Mener det har vært prissamarbeid ved Oslo-skolene

0

Konkurransetilsynet har ilagt seks aktører i elektrobransjen over 18 millioner kroner i gebyr for ulovlig anbudssamarbeid om skolebygg i Oslo.

Konkurransetilsynet har ilagt El Proffen AS/EP Contracting AS et gebyr på 2.500.000 kroner. Fem El Proffen-kjedemedlemmer har også fått  gebyrer som samlet beløper seg på over 18 millioner kroner.

Ifølge Konkurransetilsynet var det elektrikerkjeden El Proffen/EP Contracting som initierte og organiserte samarbeidet mellom de fem konkurrerende medlemsbedriftene i anbudskonkurransen.

– Fem konkurrenter ble enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i stedet for å konkurrere om å inngi det beste tilbudet til Oslo kommune, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Samarbeidet fant sted våren 2014, og anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.

Kjedemedlemmene leverte i fellesskap tilbud til Undervisningsbygg, og var åpne om samarbeidet overfor oppdragsgiver.

Undervisningsbygg reagerte på samarbeidet og varslet Konkurransetilsynet.

– Kjeder må være spesielt oppmerksomme på konkurranselovens grenser når de samler mange konkurrerende medlemmer i et fora, sier Sørgard.

El-Proffen uenig i avgjørelsen

I en pressemelding bekrefter El-Proffen AS og datterselskapet EP Contracting AS at både de og fem av medlemmene i kjeden har mottatt vedtaket til Konkurransetilsynet.

– El-Proffen deler ikke Konkurransetilsynets oppfatning, skriver administrerende direktør i Stein V. Fossner i El-Proffen.

– Vedtaket gjelder ikke El-Proffens ordinære virksomhet, men et tilbud gitt av et datterselskap i 2014 til Oslo kommune ved Undervisningsbygg. El-Proffen vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med våre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket. Inntil vi har gjort dette ønsker vi ikke å uttale oss ytterligere om saken, skriver Stein V. Fossner i meldingen.

Konkurransetilsynet mener selskapene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud i anbudskonkurransen, og at det da er ulovlig å samarbeide.