– Jeg mener bestemt at de store utbyggerne har blitt mer opptatt av bærekraft, sier Kim Robert Lisø om nå er på plass i GK.

Kunne ikke si nei til å selge godt inneklima

– Jeg håper min byggetekniske bakgrunn kan tilføre selskapet nye impulser, og sammen med alle de dyktige lederne og medarbeiderne i GK skal vi utvikle oss videre. De tekniske fagene utgjør en mye større del av et bygg i dag enn før, og med alle selskapene og enhetene i GK Gruppen favner vi hele bredden, sier Kim Robert Lisø.

0

– Denne jobben kunne jeg ikke si nei til. Når muligheten til å lede landets mest spennende selskap innenfor tekniske fag og inneklima kom, var valget enkelt. Det sier GK Inneklimas nye sjef, Kim Robert Lisø. Nå skal han selge teknologi og godt inneklima.

– Jeg håper min byggetekniske bakgrunn kan tilføre selskapet nye impulser, og sammen med alle de dyktige lederne og medarbeiderne i GK skal vi utvikle oss videre. De tekniske fagene utgjør en mye større del av et bygg i dag enn før, og med alle selskapene og enhetene i GK Gruppen favner vi hele bredden, sier Lisø.

Lisø har mange års erfaring som forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og som leder for Skanska Teknikk og Forretningsutvikling Bygg i Skanska. Han kom til GK fra stilling som regionsjef i rådgivingsselskapet COWI. Lisø er utdannet sivilingeniør fra Narvik innen integrert bygningsteknologi, har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU og er professor II innen klimatilpasning av bygninger ved NTNU.

Kjempespennende selskap
– Vi er landets ledende tekniske entreprenør og serviceleverandør, og omsetter årlig for rundt tre milliarder kroner. GK Inneklima er det største selskapet i GK Gruppen. Vi har 1150 ansatte fordelt på 32 kontorsteder. Nå gleder jeg meg til å reise rundt til alle kontorene i landet, for å bli kjent med menneskene og alle våre dyktige medarbeidere, sier han.

-Den største andelen av vår virksomhet skjer utenfor de store byene, og god lokalkunnskap bidrar til at vi gjør en best mulig jobb for kundene og markedet. Vårt selskap skal være en lokal aktør samtidig som vi skal være en betydelig nasjonal aktør, understreker Lisø.

– Jeg er opptatt av kompetanse, og mener summen av erfaringer, ferdigheter, holdninger og kunnskap er essensen i alt vi gjør. Vi må være i stand til å levere det vi sier vi skal levere, og bidra til et bedre miljø. Å jobbe med inneklima er veldig givende.

Tidlig inn i byggeprosessen
Lisø mener at de industrielle aktørene, helt på lik linje med rådgivere og arkitekter, bør involveres tidlig i prosjektene – før alle forutsetninger for prosjektgjennomføringen er ferdig definert.

– Flere aktører i næringen har da også tatt til orde for å introdusere filosofien «Best Value Procurement», hvor andre faktorer enn tilbudspris, som kvalitet og kompetanse, er avgjørende ved anskaffelser i komplekse prosjekter. Jeg mener vi har et klart behov for gjennomføringsmodeller som bidrar til at vi jobber mot et felles mål om å dekke kundens behov på en kostnadseffektiv måte. Det vil redusere både konfliktnivået og sannsynligheten for store kostnadsoverskridelser. Og, vi utnytter den samlede kompetansen til næringen på en bedre måte, poengterer Lisø.

Må ikke bli redd for teknologi
– Jeg mener bestemt at de store utbyggerne har blitt mer opptatt av bærekraft. I dag er det viktig å tenke klima i alt vi gjør, og jo mindre klimaavtrykket i byggeprosessen blir, jo bedre er det. Målet må være at det blir mindre og mindre i fremtiden. Selv om man skal bygge enklere, må man ikke bli redd for teknologi i byggene. Men det er rom for forenklinger. Det er etter min mening et stort potensial for å tenke nytt, påpeker den nye direktøren.

Lisø trekker frem Powehouse som et godt eksempel. Bygget produserer selv sitt energibehov, og har vist for hele næringen at det går, og det vil bare fortsette.

-Vi kommer til å se mer av plusshus, og utvikling av bygg som ikke bidrar til utslipp av klimagasser, dette viser etterspørselen i markedet. GK har en klar ambisjon om å være med å styre utviklingen i byggenæringen. Derfor må vi også ha en liten fot innenfor forskningen. Hente ut kunnskap fra teknologiske nyvinninger. Det er vårt hovedmål, og vi skal ha et fagmiljø som evner å utvikle innovative inneklimaløsninger for våre kunder.

-En ting er sikkert, det er et betydelig rom for å bli bedre på å jobbe på tvers av fag, sier Lisø.

Vår kompetanse blir avgjørende i  framtiden 
– Vi har tatt nye markedsandeler innen ventilasjon, byggautomasjon, energi og kulde. Våre kunder etterspør i stadig større grad bærekraftige bygg med smarte løsninger, og vi kan slå fast at vi er i dag involvert i de fleste store prosjektene i Norge. Som eksempler kan jeg nevne det nye Munchmuseet, det nye Deichmanske hovedbibliotek og Campus Ås, blant annet. Vi engasjerer oss sterkt i å videreutvikle fagområdene våre, og det er derfor gledelig å se at inneklima står høyt på agendaen også i det offentlige ordskiftet, og at det prioriteres penger og ressurser fra myndighetene til ny forskning, sier Lisø.

Han påpeker videre at GK jobber tett med utdanningsinstitusjoner over hele landet og merker økt oppmerksomhet fra studentene. De ønsker å jobbe med inneklima og smarte energiløsninger.

-Det synes jeg er utrolig morsomt. Det gir stort håp om fremtiden, og vi skal ytterligere styrke vår konkurransekraft og vekst gjennom energieffektive produkter, løsninger og tjenester.