Illustrasjon: Pixabay

Digitalisering innen byggebransjen framtvinges av oppdatert forskrift

Appen HSEQ utviklet for å støtte Byggherreforskriften

0

Fra nå av kan man sjekke inn og ut fra arbeidsplasser via en app der man utfører arbeid, slik at bedriften kontinuerlig kan ha kontroll på hvem som er på hvilken arbeidsplass og for hvilken byggherre. På Melloras kundeliste fins bedrifter som Caverion, Bane NOR, Marine Harvest, GET, Optimera og ASSA Abloy.

Alle bedrifter som sogner under Byggherreforskriften er pliktige til å ha et system for elektroniske mannskapslister. Appen HSEQ+ fra norske Mellora AS er derfor videreutviklet til også å kunne oppfylle dette kravet. Produktet er allerede kåret til Norges beste arbeidsmiljøprodukt.

– For oss er det naturlig å oppdatere våre produkter i henhold til lover, krav, ønsker og behov, sier daglig leder i Mellora AS, Trond Hansen. Appen brukes daglig til å skape et bedre arbeidsmiljø og å gjøre arbeidsplasser tryggere verden over, så det er etter vår mening en meget bra oppdatering av verktøyet.

Gjennom enkle fingerøvelser kan brukere av HSEQ+ rapportere om uønskede hendelser og ulykker, gjennomføre og dokumentere vernerunder, utføre sikker jobb-analyse og fylle ut timelister. Fra nå av kan man altså også sjekke inn og ut fra arbeidsplasser der man utfører arbeid, slik at bedriften kontinuerlig kan ha kontroll på hvem som er på hvilken arbeidsplass og for hvilken byggherre.

På Melloras kundeliste fins bedrifter som Caverion, Bane NOR, Marine Harvest, GET, Optimera og ASSA Abloy, men systemet passer vel så godt for små og mellomstore bedrifter som også er ivrige brukere.

– Når den ansatte ankommer en arbeidsplass vedkommende ikke har vært på før, åpner man opp det aktuelle prosjektet fra forhåndsdefinerte menyer og trykker på en sjekk inn-knapp. Informasjon om den ansattes navn, HMS-kortnummer, navn på arbeidsplass og så videre sendes da inn til et sentralisert system som viser hvor den ansatte har sjekket inn, forteller Trond Hansen.

Én av dem som ser med glede på videreutviklingen er Stein Hesstvedt, administrerende direktør i MLF – Maler og tapetsermesternes landsforbund.

– Vi begynte allerede i 2013 å tilby våre medlemmer muligheten til ivaretakelse av HMS og kvalitetssikring gjennom håndholdte enheter. En spesialutviklet app fra Mellora har sørget for en effektivisering og forbedring av dette arbeidet hos en rekke av våre snaut 300 medlemsbedrifter.

-Når myndighetene nå forlanger elektroniske mannskapslister er det for våre medlemmer en smal sak å oppfylle dette kravet via et allerede kjent produkt. Digitaliseringen innen byggenæringen har så vidt begynt, og vi i MLF ønsker å gå i bresjen for dette, forteller Hesstvedt.

Trond Hansen i Mellora mener det er naturlig at mottakelsen av videreutviklingen blir godt mottatt.

– Digitalisering av alle prosesser som hittil har vært manuelle betyr i regelen besparelser. Besparelser på sin side betyr økt effektivitet, og økt effektivitet resulterer i bedre økonomiske resultater. For oss er denne videreutviklingen egentlig sunn fornuft satt i system, og det at myndighetene nå også faktisk setter krav til digitalisering er kun et steg i riktig retning, avslutter Hansen.

– Digitalisering representerer
et klasseskille i byggenæringen