Byggingeniøren Birgitte Molstad er kvinnen som skal lede OBOS på veien gjennom det grønne skiftet. Foto: OBOS

– Alle virksomhetene i OBOS skal være sertifisert som miljøfyrtårn

Miljødirektør i OBOS med høye ambisjoner

0

Byggingeniøren Birgitte Molstad er kvinnen som skal lede OBOS´ vei gjennom det grønne skiftet. Ingeniørutdannelse fra Manchester og en mastergrad i miljø og utvikling fra London School of Economics tidlig på 2000-tallet var starten på karrieren som ekspert på feltet miljø og bygg – i en tid da fagområdet var ganske nytt. OBOS har høye ambisjoner fram mot 2021: kraftig reduksjon av skadelige utslipp, levere fornybar energi og ta arbeidet med miljøvennlige bygg ett steg lenger.

Det er ikke mange år siden miljøspørsmål var et felt for idealistene.

– Nå er engasjement for miljøet noe som er selvfølgelig for en stor bedrift, og i alle fall for en organisasjon som OBOS, sier OBOS´ nye miljødirektør Birgitte Molstad.

– Det har skjedd utrolig mye siden jeg var nyutdannet. Ambisjonene for miljøvennlig bygg har blitt mye høyere. Men det er fortsatt så mye man kan gjøre, sier Molstad.

Boligsektoren står for førti prosent av energibruken i Norge, på byggeplasser skapes store mengder avfall og måten byene våre er laget og organisert på, har stor betydning for både klimautslipp og miljø. Den nyansatte miljødirektøren skal jobbe høyt og lavt i organisasjonen og få inn miljøperspektivene alle steder hvor det er nødvendig.

– Da jeg begynte som miljødirektør i OBOS i vår var det en stilling ingen hadde hatt før. Jeg har lært mye på den korte tiden jeg har vært her, og har lært mye om hva OBOS gjør for å bli bedre på miljøsiden. Det foregår små og store miljøprosjekter hele tiden –  alt fra grønne obligasjoner i finansfeltet til rehabilitering av borettslag slik at de bruker mindre energi, mer miljøvennlige byggeplasser, utvikling av mer energivennlige boliger, grønne medlemstilbud og miljøsertifisering av virksomheter. Det foregår noe overalt. Det finnes også utfordringer – men jeg har møtt en organisasjon som er grunnleggende positiv til at vi skal bli bedre på miljøspørsmål i alle ledd. Folk har lyst til å ta tak i det. Og det er bra, sier hun.

Molstads første jobb etter utdanning var som miljørådgiver i Skanska. Det var i 2002. Mange av medstudentene fra London School of Economics endte opp på steder som FN og verdensbanken, men Molstad satte på seg vernehjelm og brukte tiden som miljørådgiver på å jobbe å kryss og tvers i entreprenørselskapet, hele tiden med miljøfokus.

– Jeg jobbet med både planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og lærte utrolig mye. I starten var det få som jublet over at vi skulle holde på med miljø, folk var litt avventende. Det var en annen holdning overalt, miljøarbeid var på en måte for idealistene. Nå er arbeid med miljøspørsmål noe som naturlig hører hjemme i en stor bedrift, og det er vanlig å tenke at det må settes inn i et langsiktig og strategisk perspektiv – og at det til og med kan være lønnsomt. Det er en helt annen måte å tenke på i dag enn for bare femten år siden. Og store bedrifter som OBOS bør ligge i forkant. Det er viktig for samfunnet at vi gjør det, og jeg tror det er viktig for medlemmene våre.

OBOS fikk en ny miljøstrategi våren 2017, omtrent samtidig med at Molstad inntok miljødirektørstolen. Det gir henne en del konkrete mål å jobbe med.

– Ja, det skal skje mye! Vi skal være klimanøytrale innen 2021 og vi skal være en leverandør av fornybar energi. Alle virksomhetene i OBOS skal være sertifisert som miljøfyrtårn. Vi skal gi av overskuddet vårt til gode miljøtiltak både i borettslagene og bomiljøene, og vi skal ta arbeidet med miljøvennlige bygg et steg lenger. Alle nye prosjekter skal ha en miljøstrategi. Dette er ambisiøse planer, sier Molstad. Hun er særlig opptatt av at boligene etter hvert kan få en høyere miljøstandard, både i nybygg og i de gamle borettslagene når de rehabiliteres.

– Jeg tror de nye generasjonene av boligkjøpere ser på dette som en selvfølge. Vi ser i alle fall at de unge i dag er veldig opptatt av dette. Men det er også en utfordring i det å få boligkjøperen til å kjøpe en miljøriktig bolig. Bolig er så dyrt, og noen miljøløsninger gjør at det kan koste mer. Og beliggenheten og størrelsen er kanskje viktigere, påpeker hun.

Det er ikke er noen motsetning å ha miljøfokus og samtidig være lønnsom, mener Molstad. En moderne bedrift bør klare begge deler.

– Mye av arbeidet med miljøløsninger i vår tid er økonomisk drevet. Jeg synes det er en positiv ting. Vi jobber med å spare energi og utvikler modeller og teknologi for deling av ressurser. Mye av jobben ligger å utvikle teknologien, ikke tenke at vi skal skru tiden tilbake. OBOS skal være en pådriver og vi skal ikke bare snakke, men gjøre gode miljøvalg. I alle ledd. Det er en høy ambisjon, og det er veldig viktig for meg. Det er viktig for medlemmene våre, viktig for samfunnet og for alle som kommer etter oss.

Birgitte Molstad

  • 39 år
  • Ansatt som miljødirektør i OBOS våren 2017
  • Sivilingeniør i byggfag fra Universitetet i Manchester
  • Mastergrad i miljø og utvikling fra London School of Economics
  • Bosatt i Oslo

Dette intervjuet ble første gang trykket i OBOS-bladet nr. 5 2017.

Boligsameie sparer 500 000
på trådløs styring og LED-lys