Bilde fra Integra Ung hos Honeywell: Fra v. Harald Haugen, Instell, Philip Eliassen, Leithe & Christiansen, Dan Frode Mortensen, Honeywell, Andre Narud Simonsen, GK Inneklima, Frode Braaten, Proxll og Thorbjørn Solberg, Schneider Electric Norge. Foto: Integra Ung

De yngre, kunnskapstørste teknologifreakenes forening

Integra Ung hos Honeywell og lærte HBT:

0

I 2015 ønsket styret i Integra å styrke bransjeforeningen ved å etablere et eget forum for yngre ansatte i medlemsbedriftene. Målsetningen var å få unge mer engasjert i utviklingen av egen bransje, innen fag og næringspolitikk. Frem til i dag har det som fikk navnet Integra Ung hatt høy aktivitet, og tiltrukket seg en gruppe yngre kunnskapstørste teknologiinteresserte mennesker.

Den siste samlingen skjedde hos Honeywell på Lierstranda den 29. august, og selskapet var da vertskap for Integra Ungs sommermøte.

Daglig leder i Integra, Vigdis Sværen var til stede, og åpnet med å presentere nyheter fra Integra, og planlagte medlemsaktiviteter utover høsten. Disse publiseres på integranett.no etter hvert som de er klare, understreket hun.

Honewells Dan Frode Mortensen gikk gjennom en kort presentasjon av Honeywell, og sørget får å sette fokus på et av selskapets nisjer, HBT – Home and Building Technologies, et tema han kjenner godt gjennom sin jobb som System Support Manager.

Positivt for arbeidsgiver Instell

: Harald Haugen hos Instell, aktiv i Integra Ung. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

Til stede på møtet var også Harald Haugen fra Instell. Han jobber der med teknisk support og som programmerer, spesielt KNX.

– Jeg er med i Integra Ung fordi det er spennende å ha felles plattform med mennesker innen samme bransje. Vi prater samme språk og blir godt kjent med hverandre. Pluss at det å være med der er karrierebyggende, sier Harald Haugen til ITBaktuelt.

-Og så er det positivt for min arbeidsgiver Instell at jeg får de faglige innspillene i møte med mange yngre bransjefolk, sier han. Han legger til at de han møter er resurssterke ungdommer, i alderen rundt 25 opp mot 40 år.

Han forteller at de nå jobber i tre arbeidsgrupper, med helt spesifikke oppgaver.

-Den ene gruppa skal utarbeide en presentasjon med hvor viktig det er med sikkerhet av tekniske installasjoner. Også når tekniske installasjoner er ferdigstilt er sikkerhet viktig, blant annet for å verne seg mot hacking under drift. Målet er å synliggjøre for byggherren, sier han. Dette er en gruppe som Harald er med i.

-Den andre gruppa skal utarbeide en presentasjon om hva Integra Ung er, og få dette ut til Integras medlemsbedrifter og andre bedrifter.

-Den tredje gruppa, som Harald er ansvarlig for, tar for seg skolepolitikk med tanke på automasjon, herunder byggautomasjon. Skolepolitikk er viktig med tanke på å få fokus på byggautomasjon innen utdanning. Elektrikere er eksempelvis gode på lys, men få kjenner ikke optimal integrasjon mot ventilasjon. Ingeniører har heller ikke alltid det totale overblikket. Hvis vi kunne få byggautomasjon som fordypning, vil vi stille sterkere som fagmann, eksempelvis være spesialist på KNX.

-Integra skal også få litt mer synspunkter og innspill fra oss her i Instell, avslutter Harald Haugen, for å understreke betydningen av at medarbeidere engasjer seg i faglige fora utenfor bedriften.

Integra UNG er stadig på utkikk etter nye medlemmer. Kunne du være interessert i å være med i en slik gruppe kontakt vigdis.svaeren@nelfo.no.

Startskuddet har gått for Integra UNG