Skisse av den nyer passivskolen i Bergen, Damsgård skole.

Bergen skal bygge nytt passivhus. NCC har oppdraget ved Damsgård skole

– NCC ligger langt fremme i utviklingen av skoler med passivhus-standard, det ser vi her på Damsgård skole og ikke minst på en rekke bærekraftige skoler vi har bygget over hele landet, sier Lars Westman, Head of Operations i NCC Building.

0

– NCC ligger langt fremme i utviklingen av skoler med passivhus-standard, det ser vi her på Damsgård skole og ikke minst på en rekke bærekraftige skoler vi har bygget over hele landet, sier Lars Westman, Head of Operations i NCC Building. Her bygger vi for fremtidige generasjoner som får en fin læringsarena høsten 2018, fortsetter Westman.

Både representanter fra utbyggingsetaten i Bergen kommune og representanter fra skolen deltok på festen og miljøaspektet og fremtidens generasjoner ble hovedtemaet under taletiden.

Et passivhus er meget godt isolert, slik at kroppsvarme, elektriske apparater og belysning står for mye av oppvarmingen. Også jordvarme vil bli benyttet og sammen reduserer dette energibruken og miljøpåvirkningen, slik at driftskostnadene blir lavere. NCC utfører flere prosjekter under passivhus-standarden. Ulsmåg skole i Bergen, også bygget av NCC og som fikk Statens Byggeskikkpris 2016, er et slikt prosjekt.

Redusert energibruk som følge av mer energieffektive bygg er det viktigste enkelttiltaket for å redusere det norske energiforbruket. Et passivhus har noe høyere byggekostnader enn vanlige bygg, men disse kostnadene vil man som regel tjene inn igjen gjennom bruk. Enova tilbyr ulike støtteordninger til aktører som satser på passivhus-prosjekter.

I passivhus-konseptet legges det vekt på at løsningene skal gi god termisk komfort og god luftkvalitet, og at alle installasjoner og bygningstekniske løsninger skal være robuste og brukervennlige. Erfaringer fra andre land viser at sluttbrukerne er meget fornøyde med kvaliteten på inneklimaet og komfort.

Bygget, som nå blir reist, er det fjerde i rekken som heter Damsgård skole. Den første Damsgård skole ble opprettet i 1859 i et nyoppført skolehus i Laksevåg sentrum. Det bygget ble erstattet av et nytt samme sted i 1897. I 1966 ble det oppført ny skolebygning på tomten i Herman Grans vei. Dette bygget ble revet straks elevene tok sommerferie i fjor.

Kake på jobben

Marsipankake er en selvsagt gjest på ethvert kranselag: I går passerte en viktig og tradisjonsrik milepæl for 450 elever og lærere på passivhusskolen Damsgård. Bergen kommune og NCC inviterte til fest for å feire at skolens fire vegger og tak omsider er på plass – et kranselag.Foto: Lars Westman/NCC.

Multiconsults Breeam Nor Execellent er Bergens mest miljøvennlige bygg

Nesttunbrekka 99. Foto: Pål Hoff