RFID er forkortelse for Radio Frequency IDentification som er en teknologi for identifisering av fysiske objekter. Foto: Siemens

RFID-teknologien på vei inn i byggebransjen – Statsbygg i front

Statsbygg tar i bruk RFID-teknologi. Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon er et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

0

Statsbygg vil i sitt første Digibyggprosjekt ta i bruk radiobrikker for å sikre effektiv logistikk og drift av bygget. Den nye trafikkstasjonen på Gol blir et pilotprosjekt for bruk av såkalt RFID-teknologi. Dette er sensorteknologi som gjør det mulig å lese av informasjon fra en liten brikke som er plassert på alle produkter og komponenter som har betydning for forvaltning og drift av selve bygget.

Løsningen kan sammenlignes med varehandelens strekkoder, hvor informasjon om produktet samles i et digitalt punkt.

RFID er forkortelse for Radio Frequency IDentification som er en teknologi for identifisering av fysiske objekter. I Norge brukes ofte betegnelsen radiobrikker. Et RFID-system består av objekter forsynt med en liten brikke som kan avleses av en RFID-leser. Brikken inneholder en unik kode, som sendes videre til en datamaskin.

Når et produkt merkes med RFID, legges det inn omfattende og spesifikk informasjon om produktet, etter eget valg. For eksempel hvor produktet befinner seg, når og hvor det er laget, og informasjon om vedlikehold og drift.

RFID-informasjonen om produktet kan også gå rett inn i andre digitale modeller ved behov.

Med sitt nye Digibyggprosjekt går Statsbygg i front med nye digitale løsninger for byggenæringen. Gol trafikkstasjon er et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det enklere og rimeligere å bygge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

– Det er svært gledelig at byggebransjen med dette pilotprosjektet tar et stort skritt i riktig retning når det gjelder digitalisering. Prosjektet vil forhåpentligvis gi resultater som på sikt kan tas i bruk i smarte byer og kommuner i alle deler av landet, sier Jan Tore Sanner, og viser til at dette er konkrete resultater av regjeringens arbeid med digitalisering av prosesser i bolig- og bygningsbransjen.

Byggevarer merket med RFID gir hurtig informasjon om produktene. RFID-merkete byggevarer som skannes på en trailer, gir umiddelbar oversikt over hvilke varer som er på traileren, slik at de kan losses på rett sted.

I pilotprosjektet på Gol trafikkstasjon er det komponenter knyttet til ventilasjon, elektronikk, vvs og dører, hengsler, vinduer som skal merkes med RFID. Det skal bygges en kombinert trafikkstasjon og kontrollhall for tungtransport, og parkeringsplass for overnatting for tungtransport.

– Gol trafikkstasjon er Statsbyggs første Digibyggprosjekt. Digibygg skal fremme bruk av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. Byggeprosjektet påbegynnes i høst og skal stå ferdig sommeren 2018.

– Vårt mål er å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Da må offentlige og private aktører gå sammen for å teste ut nye løsninger. Statsbyggs Digibyggsatsing er et veldig godt eksempel på akkurat dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Statsbygg samarbeider med GS1, NHO Virke, Byggevareindustrien og Building Smart Norge om å utvikle RFID i byggebransjen.

Slik skal Gol trafikkstasjon bli, et spennende pilotprosjekt, som viser hvordan ny teknologi kan gjøre det, påpkere Statsbygg. Illsustrasjon: Statsbygg

Statsbygg klatrer stadig på
Universums kåring

Illustrasjonsfoto