ITB Brukerforum hos Caverion i Bergen høsten 2015. Innfelt Swecobygget på Fantoft. Foto: Integra og Sweco.

Swecobygget i fokus, erfarings-overføring fra drift til neste prosjekt

ITB Brukerforum i Bergen

0

Swecobygget i Bergen står i fokus når Grønn Byggallianse og Integra inviterer til ITB Brukerforum. Formiddagsmøte byr på erfaringsoverføring fra drift til neste prosjekt.

Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer inviterer til nytt frokostmøte gjennom ITB Brukerforum Bergen, den 26. september.

Gratis frokost fra klokka 08:00. Sweco er vertskap for dagen, og det blir først en kort informasjon om Sweco, ved Mikael Tolo Ness.

Så overtar Dan Vegard Vårdal og Erling Kvamme. De presenterer Swecobygget, og snakker om – hva – hvordan og hva vi lærte – hva vi vil gjøre annerledes neste gang.

Kjell Petter Småge overtar med å snakke om erfaringsoverføring fra drift til neste prosjekt, og dette skal da munne ut i en diskusjon i plenum.

Diskusjonen skal gå på om hva som man må unngå å gjøre – hva må man gjøre mer av for å oppnå Riktig med en gang resultater

– Vi ønsker igjen å samle viktige aktører i Bergen/Hordaland innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger, sier Arne Eggen i Integra.

-Denne gangen fokuserer vi på eksempler og erfaringer fra gjennomførte prosjekter og erfaringsoverføring fra drift til nye prosjekter, sier han.

ITB Brukerforum – er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse – møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet per krone” står i fokus – en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien – hvor gode metoder og suksesser formidles. På møtet vil du bli servert frokost – faglige innslag om ITB og erfaringer fra byggeprosjekter og engasjerte diskusjoner.

Dette skjer altså den 26. september, fra klokken 8:00. Møtested er Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen, og deltagelse på ITB Brukerforum er gratis. Kontaktperson hos Sweco er Erling Kvamme.

Brukerforumet rundes av kl. 11:00.

Nå er det på’n igjen
med høstens ITB Brukerforum

ITB-Brukerforum tiltrekker seg sentrale personer innen planlegging og drift av tekniske bygginstallasjoner. Foto: Integra