Standarden gis ut i fire deler, og alle er nå tilgjengelig på norsk. De fire delene omfatter henholdsvis: • Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier (del 1) • Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon (del 2) • Oppstillingssted og personvern (del 3) • Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk (del 4).

Ny viktig kuldestandard med veiledning klar

NS-EN 378:2016 Kuldeanlegg og varmepumper

0

Standarden angir kravene for sikkerhet for personer og eiendom, gir veiledning for beskyttelse av miljøet og etablerer prosedyrer for drift, vedlikehold og reparasjon av kuldeanlegg og gjenvinning av kuldemedium. Ved følge standarden vil kuldeentreprenøren selge, prosjektere, installere og vedlikeholde kuldeanlegg og varmepumper i henhold til beste praksis. I tillegg vil myndighetene generelle krav til sikkerhet og miljø være i varetatt.

Standarden gis ut i fire deler, og alle er nå tilgjengelig på norsk. De fire delene omfatter henholdsvis:

·        Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier (del 1)

·        Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon (del 2)

·        Oppstillingssted og personvern (del 3)

·        Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk (del 4)

Henvisning til standarden i veiledning om håndtering av farlige stoffer
Spesielt viktig er det at denne nye utgaven av standarden dekker den økte bruken av klimasmarte kuldemedier, som kan være brannfarlige, giftige, eller brukes under høyt trykk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er i ferd med å revidere sin veiledning til håndtering av farlig stoff, og i den vil de henvise til NS-EN 378:2016.

Veiledning til standarden
Til standarden har vi utgitt en enkel og informativ veiledning. Målet med veiledningen er at den skal introdusere kuldestandarden for alle som er i befatning med kuldeanlegg og varmepumper, og spesielt kuldeentreprenører. Den skal også lette overgangen fra HFK-kuldemedier til naturlige kuldemedier og lav-GWP HFK. Veiledningen er utarbeidet av Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) og er gratis tilgjengelig på www.standard.no hvor det også er mulig å få tak i de fire delene av standarden.

BACnet: ethernetbasert standard for byggautomatiserte løsninger