Torstein Martinsen er ansatt som ny regionleder for byggautomasjon i Schneider Electric.

Schneider Electric har ansatt ny regionleder

Skal doble antall ansatte i byggautomasjon:

0

Torstein Martinsen er ansatt som ny regionleder for byggautomasjon i Schneider Electric. Martinsen er en av flere ansettelser for å videreutvikle Schneider Electrics løsninger for byggautomasjon og energieffektivisering.

Med fem direkterapporterende avdelingsledere og snart 29 utførende i sin region,skal Martinsen bidra til vekst for Schneider Electric i BMS-markedet.

– Vi opplever for tiden økt etterspørsel fra kundene i regionen. For eksempel skal vi levere automasjonsløsninger til Statsbygg i det nye Nasjonalmuseet. Jeg er veldig fornøyd med å ha folk som Torstein på laget når vi skal sørge for at den økte etterspørselen møtes med leveranser av topp kvalitet, sier Dag Otterstad, divisjonsdirektør for EcoBuildings & Field Services.

Både Otterstad og Martinsen er nylig hentet fra Siemens, som et ledd i Schneider Electrics arbeid med å skape flere smarte byer og bygg i Norge. Martinsen har vært i Schneider Electric i6måneder og gir selskapskulturen gode skussmål.

– Jeg er veldig fornøyd med drivkraften og energien i selskapet. Jeg merket raskt at det er en positiv og framoverlent gjeng jeg har med å gjøre. Det har gitt meg en veldig god start i Schneider Electric og ikke minst høy motivasjon til å stå på fremover, sier Martinsen.

Offensive vekstmål
Schneider Electric har ambisiøse mål for sin BMS-satsing: I løpet av de tre neste årene skal Martinsen sørge for en dobling av antall ansatte.

– Jeg har fått marsjordre og skal sørge for at vi har to og en halv gang så høy aktivitet innen BMS innenfor de neste tre årene. Det handler ikke bare om å øke timeantallet eller å få inn flere folk. Det er viktigste å sørge for at vi har rett kompetanse, effektive og strømlinjede prosesser, i tillegg til automatiserte og standardiserte løsninger forfremtiden. Rett folk på rett plass i en bransje med store endringer er en utfordrende, men spennende oppgave, sier Martinsen.

Torstein Martinsen har fagbrev Gr L, en bachelorgrad i kybernetikk fra Høgskolen i Oslo, i tillegg til studier i bedriftsøkonomi ved BI og coachingutdanning fra Norsk Coach Akademi.