Nye Jordal Amfi, som er planlagt ferdig høsten 2018, får også et solcelleanlegg på taket som skal dekke en tredel av energibehovet. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Jordal Amfis kuldeanlegg vil dekke det meste av varmebehovet

En av verdens mest effektive Ishockeyhaller

0

Jordal Amfi vil sannsynligvis bli n av de mest energieffektive ishaller i verden. Nå er byggingen i gang. Kort oppsummert så henter kuldeanlegget ut varme fra hallen når det ikke er behov for varmen. Varmen lagres så i energibrønner til det er bruk for den. Alene eller i kombinasjon med varmepumper skal denne overskuddsvarmen dekke hele 97 prosent av varmebehovet.

Byggingen av Nye Jordal Amfi er nå i gang. Ved å kombinere en rekke spennende teknologiske løsninger reduseres energibruken til en tredel av det som er blitt brukt i gamle Jordal Amfi. Enova bidrar med 22 millioner kroner til det som trolig blir en av verdens mest energieffektive ishaller.

-Oslo kommune skal ligge i front og vise vei med gode energi- og miljø-løsninger for fremtiden, det gjør vi i dette byggeprosjektet, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo.

Direktøren har all grunn til å være stolt. Verken Enova eller Oslo kommune kjenner til eksempel på mer energieffektive ishaller i verden. Det er nemlig svært krevende å gjøre en ishall så energieffektiv. Det viktigste elementet i en ishall er naturlig nok isen. Om den skal ha kvaliteten som gjør den egnet til å spille god hockey på –  stiller det høye krav til stabil temperatur og riktig luftkvalitet. I et land hvor klimaet varierer så mye som i Norge er det i seg selv krevende nok. I tillegg gjør varierende bruk av hallen dette ekstra utfordrende.

Er arenaen fullsatt med over 5000 tilskuere vil det være behov for mye kjøling, mens om det kun er en treningsøkt som foregår i en ellers tom hall kan være behov for oppvarming. Sammen bidrar dette til et stort energibehov.

I Nye Jordal Amfi løses utfordringen med varierende utetemperatur gjennom at hallen blir bygget som passivhus: Det betyr at bygningskroppen blir så godt og tett isolert at påvirkningen utenfra minimeres. Det er likevel ikke nok til å redusere energibruken dramatisk.

-Nøkkelen er at vi får utnyttet overskuddsvarme fra kuldeanlegget til å varme opp hallen når det er behov for det. Det er det som vil gi den største forskjellen i energibruken sammenlignet med den gamle hallen, forteller Grimsby.

Kort oppsummert så henter kuldeanlegget ut varme fra hallen når det ikke er behov for varmen. Varmen lagres så i energibrønner til det er bruk for den. Alene eller i kombinasjon med varmepumper skal denne overskuddsvarmen dekke hele 97 prosent av varmebehovet.

Hallen vil også ha en rekke andre innovative elementer som bidrar til det gode resultatet, blant annet en ventilasjonsløsning som sikrer at publikum i minst mulig grad påvirker inneklimaet ute på hockeybanen.

Det var først da Enova nylig ga et tilsagn på 22 millioner kroner til prosjektet at det ble klart at kommunen kan satse på alle de ambisiøse og innovative energiløsningene.

-Vi er glade for støtten fra Enova. Den vil bidra til at Oslos nye storstue for ishockey blir landets mest moderne og energieffektive ishall som skal sette en ny standard for hvordan gode ishaller skal bygges, sier direktør Grimsby.

-Vi er stolt av å være med på laget. Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet, Idretten er en viktig del av det norske samfunnet og må også være med på denne omstillingen. De betyr at  de anleggene som bygges i dag må være tilpasset lavutslippssamfunnet. De teknologiske løsningene som blir tatt i bruk vil være høyinteressante for andre ishaller både i Norge og utlandet, og en del av dem har også overføringsverdi til andre idrettsanlegg. Oslo Kommune går igjen foran som de har gjort med så mange andre bygg, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Nye Jordal Amfi, som er planlagt ferdig høsten 2018, får også et solcelleanlegg på taket som skal dekke en tredel av energibehovet. I tillegg til at hallen fylles med fornybar energi blir også byggingen fossilfri med krav om at det skal brukes enten biodrivstoff eller strøm på anleggsmaskinene.

Grorud flerbrukshus blir
Oslos grønneste byggeprosjekt

Grorud flerbrukshus er et foregangsprosjekt i Kultur- og idrettsbygg og Oslos «grønneste byggeprosjekt».