BREEAM In-Use assessorkurs i Oslo. Hele 12 forventningsfulle møtte opp til to-dagers kurs med avsluttende eksamen. Her er Ida Løvik i Norconsult og Anna Joelsson i Sweco i full gang med gruppearbeid på BREEAM In-Use assessorkurs . Foto: Siri Dobloug/NGBC

NGBC tilbyr flere å utdanne seg som revisorer for Breeam In-Use

Forbereder seg på det markedet etterspør

0

– Vi må være forberedt på det markedet etterspør, og akkurat nå er det etterspørsel etter mer kompetanse på BREEAM IN-Use, sier Ida Løvik i Norconsult som var en av deltagerne på et kurs arrangert av Norwegian Green Building Council som merker økt etterspørsel etter BREEAM In-Use kurs.

14. og 15. september ble det holdt BREEAM In-Use assessor-kurs i Oslo. Hele 12 forventningsfulle møtte opp til to-dagers kurs med avsluttende eksamen. Anna Joelsson i Sweco hadde også tatt turen fra Sverige for å gå på dette to-dagers kurset.

– Vi opplever også at det er flere interessenter der ute og at vi må være rustet for det som måtte komme fremover, sier hun.

– I dag er det ca. 40 prosjekter i Norge som har benyttet BREEAM In-Use. Vi ser at det er økt etterspørsel etter et verktøy som kan benyttes for eksisterende bygg for systematisk kunne jobbe med å kartlegge hvilke iboende miljøkvaliteter et bygg har, og for å kunne legge en plan hvordan man kan øke miljøkvalitetene når man skal pusse opp/renovere, sier Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC.

– Vi har i samarbeid meg Grønn Byggallianse (GBA) etablert et brukerforum for In-Use. Dette for å utveksle erfaringer både om verktøyet, men også for å dele beste praksis. At markedet nå etterspør flere ressurser som kan hjelpe og verifisere at byggforvaltere har økt miljøkvalitetene i sine prosjekter, viser at bransjen tar miljø og bærekraft inn over seg og inn i organisasjonene. Det er meget positivt, sier Anders Nohre-Walldén.

Hva er BREEAM In-Use assessorkurs?

BRE tilbyr BREEEAM In-Use assessorkurs til personer som ønsker tilgang til å revidere BREEAM In-Use prosjekter. Dette kurset går over to dager med en avsluttende eksamen. Aktuelle deltagere må oppfylle erfaringskrav for å kunne delta på dette kurset.

Nå kommer BREEAM In-Use International Online på norsk