Fra Roger Pettersen, Entros innlegg under ITB BRukerforums høstmøte i Trondheim i går. (Navn kommer). Foto: Integra

Slipp driftspersonellet tidligere til i prosjektene!

ITB Brukerforum Trondheim vil gårsdagens feil til livs

0

I går var det møte i ITB Brukerforum i Trondheim. Over 30 personer var møtt opp, fra både små ITB-aktører til de store selskapene, slik som leverandørene Johnson Controls, Siemens og IWMAC, entreprenøren Skanska og rådgivere fra Cowi og Entro. Fra byggherre- og eiendomssiden DNB Næringseiendom, KLP Eiendom og Trondheim Eiendom KF på var på plass, og også drift- og forvaltningsselskapet Newsec Basale.

Med denne tyngden i bransjen ble det en åpen og livlig diskusjon. Men det var også stor enigheten om at samlet sett kan man gjøre alt enda bedre. Ikke minst å benytte de erfaringene som er samlet i selskapenes prosjekt- og driftsavdelinger.

Under møtet kom man frem til et felles erkjennelse, et motto; “Slipp driftspersonellet tidligere til i prosjektene – både ved nybygg og spesielt ved rehabilitering. Unngå å gjøre feilene fra i går. Bruk viktig kompetanse i oppstarten av byggeprosjekter.”

ITB Brukerforum blir arrangert flere steder i landet, av Integra og Grønn Byggallianse. Neste by ut i høstens serie av ITB Brukerforum er Bergen 26. september, Oslo 24. oktober og Sarpsborg 1. november.

Over 30 personer var samlet i ITB Brukerforum i Trondheim i går, representerte mange store aktører i bygg- og eiendomsbransjen. Foto: Integra

Jeg ser et klart behov for fokus på ITB-rollen