Fra det nye ICE-rommet ved Fagskolen Oslo Akershus. Foran studentene Therese Vikheim Arnesen og Øyvind Melzer. Stående faglærerne Harald Selvær (t.v) og Ingolf Sundfør. Alle foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

Årets studenter ved Fagskolen Oslo Akershus med avansert ICE-metodikk

Har fått teknologi som brukes av de store

0

Nå er Fagskolen i Oslo Akershus i full gang for kommende studieår med BIM-utdannelse. – Linja har gjennom ti år utviklet seg til å bli en nisje i markedet. De som går ferdig BIM-utdannet herfra, er høyt ettertraktet i byggebransjen, sier faglærer Harald Selvær. Fra i år kan studentene drive avansert praksis i det nyer ICE-rommet ved skolen.

Han forteller at skolen rekrutterer studenter med svennebrev, fra alle fag innen bygg, eller som har fem års praksis i en bedrift. – Dette er fagskolens inntakskrav til BIM-teknikerlinja, slår han fast.

Og han legger til: – Ingeniører kommer ikke inn her. Det at vi kun har studenter som er fagarbeidere, gjør oss annerledes. Dette er bedriftene interessert i, for da får de BIM-teknikere som har praktisk erfaring fra byggeplasser. Og ikke minst kjenner livet på byggeplassen, ikke bare har lest om den.

-Vi opplever at linja således har skapt en nisje i markedet, sier Selvær.

I år er det det en liten begivenhet for studiene. De som har startet opp nå i august er det 10. kullet. – Det bekrefter at dette er blitt et etablert studium, sier faglærer Harald Selvær, utdannet rørleggermester og BIM-tekniker.

-Nå ser vi at bedrifter i stillingsannonser ber om BIM-teknikere.

-Hvilke håndverksfag er ivrigst til å søke seg hit?

-Her på Installasjon har vi en overvekt av elektro, så rørfag og endelig ventilasjon. På linja Konstruksjon er det mest tømrere med hele 90 prosent, murere har vi også noen av og noen betongarbeidere/jernbindere og spesialfag, slik som heismontører osv.

Harald Selvær forklarer at for selv de som jobber i et smalt fag, men har erfaring fra byggeplass, så ser de at disse studentene mye lettere kan jobbe langt utenfor sitt eget fag i BIM. Dette er fordi studentene kan faget sitt, og da ser hvordan BIM kan overføres til et annet fagområde.

Snittalder hos studentene er rett under 30 år, men Selvær utdyper med at de har studenter fra 22 år og opp til 50 år.

-Dette med 50 år er morsomt. Vi ser at mange i den alderen er digitalt oppegående. Allikevel bytter unge sin datakunnskap mot voksenes erfaring, en utveksling som er fruktbart.

En helt annen ting Harald Selvær setter stor pris på, er at i år er det to jenter blant studentene. Den ene er utdannet blikkenslager og den andre automatiker.

BIM er et nytt område innenfor byggebransjen, mener Selvær. Han synes at det ikke er en selvfølge at faget er kun for gutta, og påpeker at tilfanget av byggearbeidere som er jenter er ikke så stort. Fagskolen går derfor aktivt ut og prøver å få inn jenter når det er tid for opptak.

Ved en ”feil” før opptaket til fjorårets inntak av studenter ble det en forskyvning av midler til skolens drift, noe som ga Fagskolen muligheter til å bygge opp ICE-rommet sitt. Dette er blitt den store stoltheten og utvidede muligheter for studentene til å jobbe i grupper.

ICE som er en forkortelse for Integrated Concurrent Enegineeering og er en metodikk utviklet i samarbeid mellom Standford University i California og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

– Så her drar Fagskolen nytte av metodikk fra amerikansk rakettforskning?

– Det vi har fått er teknologi som brukes av de store både internasjonalt og i Norge. Kruse Smith, Veidekke og Rambøl er selskaper som er tungt inne med denne metodikken. Eksempelvis ble Sentralsykehuset i Tønsberg drevet frem av metodikken, sier Selvær.

Han forklarer at ICE handler om at i komplekse prosjekter setter man ulike faggrupper sammen, ser hverandre i øynene og prater sammen.

– Dette handler om kontroll på kostnadsoverskridelse, prosjekteringsfeil og forsinkelser. Helt enkelt handler det om å løse og gjøre en bedre jobb. Vi kan gjerne kalle det en form for byggerevolusjon, mener Selvær.

– Han sier at man ikke lenger snakker om å bygge stabbur, men komplekse sykehus, flyplasser, store bygg og prosjekter, alle som er like mye en maskin som et bygg.

I dette er digitale prosesser det viktige. BIM handler ikke om å gjøre hvordan vi har gjort det før, men å bygge etter helt andre prosesser, påpeker Harald Selvær. Rakettforskning er samarbeid mellom fagene, og at man da løser utfordringene i løpet av 2 minutter, i stedet for dager og uker.

– Det er eksempler på at NASA har fått ned responstiden fra 2 uker til effektive 2 minutter. NASA laget en rover som det normalt ville tatt 11 måneder å bygge, men med ICE-metodikken var den bygget i løpet av 3 uker.

– Våre studier skal inkludere denne metodikken fra dag 1 når studentene setter i gang. Da får de jobb når de er ferdig utdannet BIM-teknikere, konkluderer Harald Selvær.

– Vi ønsker å levere entusiasme. Skolen ligger foran mange bedrifter i så måte, sier Selvær til slutt.

Nye studenter i dype tanker rundt BIM-konstruksjoner.
Fagskolen har avanserte læremidler tilgjengelig for studentene fra første dag ved skolen.

Målbevisst ungdom med
yrkesbakgrunn vil bli BIM-teknikere

Therese Arnesen (t.v), Frid Klungrehaug og Øyvind Melzer er bevissste i sitt valg av å bli BIM-tekniker gjennom studier ved Fagskolen Oslo Akershus. Alle foto: Per Henriksen