Innfelt: F.v. Halvard Gavelstad, Terje Røising og Frank Jaegtnes.

Skal legge bedre grunnlag for digitalisering av byggenæringen

Nå kommer buildingSmart Data Dictionary

0

Nå skal BuildingSMART Norge forvalte en felles plattform for tre forskjellige bransjedatabaser, på vegne av en samlet norsk byggenæring. Byggenæringens bransjedatabaser fordeler seg i dag på bygg, elektro og VA/VVS. Mangelende enighet om én standard har gjort at disse databasene ikke har oppnådd godt nok potensial for digitalisering av byggenæringen.

Dette er nå løst gjennom samarbeidet med buildingSMART Norge som skal forvalte norsk kontekst for egenskaper i buildingSmart Data Dictionary. BuildingSMART Norge er den som skal forvalte plattformen til det beste for en samlet norsk byggenæring. Administrerende direktør i Norsk Byggtjeneste AS Halvard Gavelstad uttaler følgende i en pressemelding:

– Byggtjeneste legger stor vekt på samarbeidet både nasjonalt og internasjonalt og at åpne løsninger vil bli avgjørende for digitaliseringen i byggenæringen og ser fram til samarbeidet med buildingSMART.

Det skal nå legges ned et stort arbeid i å oppdatere alle egenskaper på 1,5 millioner varer som tilgjengelig på åpne og frie formater gjennom bSDD og ETIM. Byggtjeneste, Elektroforeningen og Norske Rørgrossisters forening er i full gang med å berike bSDD og norsk kontekst med et formidabelt grunnlag.

-Dette er en investering for byggenæringen som vi ikke tar oss betalt for, uttaler Halvard Gavelstad.

-Vi opplever en umodenhet i markedet som gjør at vi har påtatt oss denne oppgaven for alle produsenter og leverandører i byggenæringen. Dette er et eierskap og ansvar de tre databasene tar på vegne av leverandørene i hele byggenæringen.

Administrerende direktør i Elektroforeningen Frank Jaegtnes uttaler at ETIM klassifiseringen er en viktig internasjonal standard som har god forankring i 18 land. Han uttaler videre at det er ekstra hyggelig at det internasjonale arbeidet med å koordinere ETIM og bSDD er lagt til de tre bransjedatabaseaktørene i Norge.

-Dette er et viktig fundament for arbeidet i Norge og Norden. For å oppnå en effektiv gjennomføring av byggenæringen over på digital plattform, er dette en forutsetning. Elektro er den bransjen som har kommet lengst med egenskaper – lenger enn byggevarer, men Byggtjeneste er i front for at byggevarer og bSDD skal kunne nyttiggjøre seg av dette, sier Jaegtnes.

Bransjedatabasene NOBB, EFO og NRF er basert på åpne formater, tilpasser seg standarder og dekker allmenngyldige data. Det som skjer nå er en naturlig videreutvikling av innholdet i databasene som vil komme leverandørene og byggenæringen til gode.

En forutsetning for at dataene når ut i alle faser av et byggeprosjekt, og at utførende evner å tilfredsstille alle lovpålagte informasjonskrav som stilles til disse.

Administrerende direktør i Norske Rørgrossisters forening Terje Røising uttaler at samarbeidet mellom disse tre bransjedatabasene er nødvendig for digitalisering i byggenæringen, idet da alle trekker på hverandre.

Digitalisering avgjør kutt i kostnader
og gir bedre prosesser

Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens Norge. Foto: Siemens