John Skogen, eiendomsdirektør ved UiO.

UiO slutter seg til veikartet 2050

Først blant landets universiteter og høyskoler

0

Universitetet i Oslo er først blant landets universiteter og høyskoler til å slutte seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Nå lanserer vi Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, og da passer det fint å slutte seg til strakstiltakene, sier 20127, direktør for Eiendomsavdelingen ved UiO, John Skogen.

For Eiendomsavdelingen handler dette både om energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensning samt en effektiv arealbruk.

– Som profesjonell eiendomsaktør er det naturlig å vektlegge miljø og bærekraft. Veikartets strakstiltak inngår slik som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, sier John Skogen.

De ti strakstiltakene er anbefalt i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Oppfølgingen av strakstiltakene vil inngå i arbeidet med å implementere den nye miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet.

-I Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for universitetets eiendommer, er det satt mål og prinsipper for UiOs eiendomsutvikling, forvaltning og drift, forteller Skogen.

Som en videreføring av masterplanen vedtok universitetsstyret nylig Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som nå skal implementeres. Strategiens visjon er UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.

– Eiendomssektorens veikart mot 2050 har vært en viktig inspirasjonskilde i arbeidet med strategien. Med strakstiltakene og den nye miljø og klimastrategien plasserer UiO og Eiendomsavdelingen seg der vi skal være, blant de ledende, profesjonelle og grønne eiendomsaktørene, sier John Skogen.

– Digitalisering representerer
et klasseskille i byggenæringen