Haugerudsentret 17-19 i Oslo er en av demobygningene i prosjektet.

Boliger fra 1975 er med i europeisk rehabiliteringsprosjekt

Vil implementere energieffektive løsninger

0

-Målet med EU-prosjektet 4RinEU er å finne nye verktøy og strategier for raskere og rimeligere utvendig rehabilitering av bygg, der man samtidig implementerer energieffektive løsninger, forteller Vera Lukina, som er Boligbygg Oslo KFs prosjektleder i EU-prosjektet.

Samarbeidspartnerne i dette EU-prosjektet har nylig vært samlet i Oslo og diskutert hvordan man kan få til raskere og mer energieffektiviserende fasaderehabilitering.

Prosjektet heter 4RinEU og er en del av EUs største forskningsprogram, Horizon 2020, som har et budsjett på rundt 80 milliarder euro. Partnere fra åtte europeiske land er samlet i Boligbyggs lokaler i Oslo til felles møte om fremdrift og utfordringer i prosjektet.

4RinEU søker etter verktøy for fasaderehabilitering som fører til 60 prosent energieffektivisering, samtidig som man reduserer byggetiden med 50 prosent og kutter kostnadene 15 prosent.

Partnerne i prosjektet består av små og mellomstore bedrifter, servicefirmaer, byggherrer og konsulenter. Alle nødvendige kunnskapsområder er videre dekket av forskningsinstitusjoner og konsulenter. I Norge er Boligbygg Oslo KF en av samarbeidspartnerne. I tillegg deltar SINTEF. Samarbeidspartnerne møtes til felles samling en gang hvert halvår, og denne gangen er samlingen i Oslo.

– Vi jobber sammen fra mange ulike land, og kommuniserer ofte gjennom Skype og e-post. Da er det viktig å møtes alle sammen en gang iblant for å få alt fram på bordet og sjekke status. En del av møtet er også brainstorming, og det er lettere å få til dette når vi møtes fysisk enn bare over skype eller mail, sier Lukina.

Som en del av prosjektet har man tre demobygninger, altså bygg der man skal implementere og teste ut de nye rehabiliteringsmetodene. Disse ligger i Norge, Spania og Nederland, og er alle boligbygg med sosiale formål. En del av prosjektets utfordring er å finne løsninger tilpasset klimaet i de ulike landene.

I Norge er demohuset et kommunalt boligbygg eid av Boligbygg Oslo KF på Haugerud i Oslo med åtte leiligheter for vanskeligstilte. Bygningen er fra 1975, har fasade i tre og er to etasjer høy. Boligbygg søker for tiden etter en partner som vil utvikle og levere treelementer til prosjektet.

I Nederland er det en boligblokk for eldre med 65 leiligheter som fungerer som democase, og i Spania er demobygningen et kommunalt boligbygg med 24 leiligheter. Felles for bygningene er at de har høyt energiforbruk og relativt lav byggestandard.

Prosjektet vil pågå fram til 2020.

– Alle virksomhetene i OBOS
skal være sertifisert som miljøfyrtårn

Byggingeniøren Birgitte Molstad er kvinnen som skal lede OBOS på veien gjennom det grønne skiftet. Foto: OBOS