40 deltakere møtte opp til høstens ITB Brukerforum i Bergen og dfro stor nytte av å lytte til Swecos erfaringer med gjennomføringen av eget bygg i Fantoftvegen. Alle foto: Integra.

Klar konklusjon etter fruktbar diskusjon: – Vi kan – når byggherrene vil!

Fullt hus i ITB Brukerforum i Bergen

0

Da Intergra og Grønn Byggallianse arrangerte høstens ITB Brukerforum i Bergen i går var det fult lokale med 40 deltakere. Deltakerne fikk høre hvilke erfaringer Sweco hadde med å gjennomføre sitt eget byggeprosjekt i Fantoftvegen.

Dan Vegard Vårdal og Erling Kvamme presenterte Swecobygget, og snakket om – hva – hvordan og hva de lærte – hva de vil gjøre annerledes neste gang.

Kjell Petter Småge overtok med å snakke om erfaringsoverføring fra drift til neste prosjekt, og dette munnet ut i en diskusjon i plenum.

Vertskapet Sweco tok de fremmøtte med på en reise i planleggingen, prosjekteringen, utførelsen, idriftsettingen og måloppnåelsen i “eget hus” med innflytting for knapt ett år siden.

Åpent, direkte og ærlig ble deres erfaringer delt og diskutert.

– Konklusjon ble: Vi kan – når byggherrene og aktørene vil. Når det stilles strenge krav med påfølgende strukturert jobbing så blir resultatene bra, forteller Arne Eggen i Integra.

Han sier at godt gjennomført prosjekter gir bedre inntjening for alle og tilfredse brukere.

-Å følge “Riktig med en gang” standardene NS 3935 og NS 6450 – standarder medlemmene i Integra har bidratt i utviklingen av, er veien å gå, fastslår han.

En annen viktig vei til gode resultater er å benytte erfaringene fra driftspersonellet i neste prosjekt.

– Dette og mer ble ivrig diskutert og omtalt under ITB Brukerforum i Bergen. Diskusjonene og erfaringsdelingen fortsetter i neste Brukerforum. De som deltar her oppnår konkurransefordeler, påpeker Eggen.

ITB Brukerforum – er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse – møteplassen hvor metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”Mer funksjonalitet per krone” står i fokus – en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien – hvor gode metoder og suksesser formidles. På møtet vil du bli servert frokost – faglige innslag om ITB og erfaringer fra byggeprosjekter og engasjerte diskusjoner.

ITB Brukerforum i Bergen 26. september trakk 40 deltagere. Neste samling er 24. oktober på Diakonhjemmet i Oslo.

Utsnitt fra forsamlingen i Bergen.
Bildet viser Dan Vegard Vårdal fra vertskapet Sweco under sitt innlegg på ITB Brukerforum i Bergen 26. september 2017.

Slipp driftspersonellet tidligere til i prosjektene!

Fra Roger Pettersen, Entros innlegg under ITB BRukerforums høstmøte i Trondheim i går. (Navn kommer). Foto: Integra