Bygg Reis Deg 2017 - Innfelt: daglig leder Lars Christian Fredenlund i coBuilder

-Digitalisering er et stort tema. Vi har fokus på «Product Data Template»

coBuilder med dagseminar på Bygg Reis Deg

0

-Digitaliseringen er et stort tema, men vi ønsker å sette fokus på hvilken rolle produktstandarder spiller og hvordan produktdata kan struktureres i en såkalt «Product Data Template». Dette tar vi opp på seminaret vårt under Bygg Reis Deg, sier gründer og daglig leder Lars Christian Fredenlund i coBuilder.

Det er den 18. oktober at coBuilder arrangerer et dagsseminar om standardisering og digitalisering i BAE-næringen på Bygg Reis Deg 2017.

-Vi forteller også om våre erfaringer med arbeidet i Europa, som er viktig for Norsk bygg- og anleggsnæring, sier gründer og daglig leder Lars Christian Fredenlund.

Lars Christian Fredenlund skal selv holde foredrag. Andre foredragsholdere er,Espen Schulze og Harald Onarheim fra coBuilder kommer til å fortelle om og vise hvordan felles kontekst, standardisering, dataforvaltning, digitalisering og strukturering av produktdata fungerer i praksis.

Jøns Sjøgren fra Boligprodusentenes forening vil fortelle om BNLs digitale veikart og Jacky Chi Ho Lau fra buildingSMART Norge vil fortelle om etablering av norsk kontekst for «Produktdata».

– Ved at aktørene fremover vil endre måten å arbeide på, åpner dette opp nye og mer effektive prosesser. Siden dette er en datadreven prosess, vil man ha mulighet for maskinlesbare data som nå gir aktørene nye muligheter. Metoder for dialog vi ikke kjenner til i dag åpner seg opp da man får standardiserte egenskaper og definisjoner som betyr at byggherrer, prosjekterende, entreprenører, grossister og produsenter vil finne nye måter å arbeide på, legger han til.

CoBuilder har de siste årene arbeidet i Europa med å standardisere data som alle aktører trenger når man skal prosjektere, bygge eller drifte.

– Dette arbeidet har gjort at coBuilder i UK, Frankrike, Sveits og Norge i dag arbeider med å få til digitalisering. All data man trenger for å ta beslutninger, kjøpe, selge og regne vil fremover endre bygg- og anleggsbransjen, sier Fredenlund.

CoBuilder inviterer nå alle aktører som eier, prosjekterer, bygger og produserer produkter på denne praktiske informasjonsdagen for å gi dem en god oppdatering om hva som skjer ute i Europa og i Norge innenfor digitalisering.

Skal legge bedre grunnlag for
digitalisering av byggenæringen