– IEA har bommet fatalt så mange ganger, i følge Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult. Foto: Wikimrdia Commons

Solenergi vokser mye mer enn IEA forventer

– Vi er vitne til fødselen av en ny æra for solenergi

0

Solenergi vokser nå så kraftig at det internasjonale energibyrået IEA kaller det en «ny æra». Dette høres ut som nye takter fra Det internasjonale energibyrået, IEA, som i mange år blitt kritisert for å undervurdere veksten i fornybar energi. År etter år har den faktiske veksten vist seg sterkere enn IEAs forventninger.

– Vi er vitne til fødselen av en ny æra for solenergi, sier IEA-sjefen Fatih Birol i en melding i forrige uke, samtidig med at organisasjonen offentliggjorde sin årlige rapport om fornybar energi, skriver Dagens Næringsliv.

Der ble fjoråret oppsummert slik:

  • Ny solenergi vokste med 50 prosent, og nådde 74 gigawatt.
  • Fornybar energi sto for to tredjedeler av all ny kraft, nær 165 gigawatt.
  • Solenergi er vinneren, og vokste for første gang alene mer enn kull.

– Vi venter nå at fornybar energi vil vokse med 1000 gigawatt innen 2022, som tilsvarer halvparten av den nåværende kapasiteten på kull, som det tok 80 år å bygge, sier IEA-sjefen, Fatih Birol, som har oppjustert fjorårets anslag for veksten de neste fem årene med 12 prosent. Det er litt lavere enn veksten IEA anslo i fjor.

Drevet av sterke subsidier og kostnadsreduksjoner, venter IEA at fornybar kraftproduksjon vil øke med 43 prosent på fem år. Dermed vil fornybar energi øke sin andel av kraftproduksjonen fra 24 til 29 prosent innen fem år, tror IEA.

Erik Sauar, som investerer i solteknologiselskaper, følger fornybarmarkedet tett. Han er ikke imponert over IEAs nye anslag, og mener byrået gjentar sine tidligere feil, ifølge DN.no.

– IEAs anslag representerer ikke bare en utflating, men innebærer i realiteten en ganske kraftig nedgang i ny installert solstrøm frem til 2022, sier Sauar.

Han viser til at rapporten anslår at det skal installeres 438 gigawatt solenergi på seks år mens markedet allerede i år ligger an til nærmere 100 gigawatt. Det betyr at det gjenstår bare omtrent 70 GW i året ifølge IEA-scenariet, og dermed en nedgang på 30 prosent.

– I den 180 sider lange rapporten om fornybar energi frem til 2022 skriver IEA svært positivt om den sterke veksten i solenergi, men byrået hverken nevner eller diskuterer at de i praksis igjen spår et kraftig fall i markedet for solpaneler, sier Sauar.

– IEA har bommet fatalt så mange ganger, at det er vanskelig å tro at det ikke er med vilje, mener Bjørn Thorud, seniorrådgiver i Multiconsult. Han konstaterer at IEA nok en gang legger til grunn det laveste scenarioet for vekst i solenergi, som betyr at de venter en nedgang i installerte solpaneler fra i år til 2022.

-Jeg har sittet i IEA-komiteer selv som Norges representant, og levert inn rådata basert på markedstall som vi har vurdert som konservative, men som IEA ikke har lagt til grunn uten at det er gitt noen forklaring. År etter år har IEA anslått for lav vekst, og for høye kostnader for fornybar energi, sier han.

– Den verste konsekvensen av dette er at oljebransjen og politikere bruker tallene fra IEA som et sannhetsvitne. Det betyr at investeringer og beslutninger blir tatt på feil grunnlag, sier Thorud, til Dagens Næringsliv.

Les hele artikkelen på DN.no: ”Slakter IEA-rapport

Bygger senter for industri og forskning
på solenergiprodukter

Produksjonslinje for ekstrudering av høutemperaturbestandige polymermaterialer.