Lær mer om nødlys og ledesystemer hos Lyskultur i november.

Nødlys-kurs: Prosjektering, utførelse, kontroll og vedlikehold

Lyskultur inviterer:

0

Nødlys og ledesystemer er fokus når Lyskultur arrangerer kurs i november, med to skarpskodde foredragsholdere som har tung fagliug bakgrunn. Kurset tar for seg prosessen rundt søknad, prosjektering, utførelse og bruk samt kontroll, ettersyn og vedlikehold av landbaserte ledesystemer.

Disse systemene har som primæroppgave å ivareta personsikkerheten for de som oppholder seg i bygninger hvor ledesystemer er et krav eller er ønsket installert.

Kurset er i henhold til Lyskultur oppdaterte publikasjon “Nødlys/ledesystemer”, og baserer seg på gjeldende Europeiske og Norske standarder/normer fra Standard Norge og Norsk Elektroteknisk Komité, som NS-EN 1838, NEK EN 50171, NEK EN 50172, NEK EN 60598-2-22 og NS 3926.

Kurset omfatter løsninger etter tradisjonelle elektriske nødlyssystemer samt SWGS-systemer, inklusiv etterlysende. Kurset dekker dermed både preaksepterte og alternative løsninger. Publikasjonen “Nødlys/ledesystemer” er inkludert i deltakeravgiften.

Målgruppe:

  • Personer som prosjekterer, installerer og utfører vedlikehold på nødlys/ledesystemer.

Kursholdere:

Øyvin Sylte
Øyvin er daglig leder i Nortek Security & Technology AS, en totalleverandør innen sikkerhet. Firmaet har sentral godkjenning, og er i tillegg FG-godkjent for brannalarmsystemer.

Øyvin har lang erfaring i bransjen, og har vært med på å lage produkter fra behov, idéfasen til ferdig godkjente produkter. Han har vært prosjektleder for levering og installasjon av prosjekter innenfor brannalarm, nødlys og talevarsling i alt fra mindre barnehager til noen av de største byggene i Norge.

Han har vært med i skrivegrupper av Lyskulturs publikasjon 7, Nødlys/ledesystemer, NS 3961 for talevarsling og revisjonen av NS 3926. Øyvin har vært foredragsholder for Lyskultur i en årrekke, og holderårlig kurs og seminar for flere hundre personer.

Geir Drangsholt
Geir er sivilingeniør og daglig leder i TekØK AS, og er utdannet siv.ing. fra NTH, med en rekke tilleggs dr.ing. fag innen brann og betong. Han har jobbet ved SINTEF NBL – Norges Branntekniske Laboratorium i en årrekke, i tillegg til å drive egen brannrådgivning fra 2000.

Geir har betydelig kompetanse og erfaring i store og komplekse prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Han har omfattende prosjekteringserfaring og forskerkompetanse fra tverrfaglige prosjekter innenfor faget brann og eksplosjon.

De siste årene har Geir deltatt aktivt som leder av arbeidsgruppe/standardiseringskomiteer i regi av Standard Norge (NS3926 – Visuelle ledesystem, NS3925 – Rømningsplaner). I tillegg til dette er Geir engasjert av DIBk i revisjon av Veiledningen (VTEK) til Teknisk forskrift (TEK)

Deltageravgiften inkluderer:

  • Et heldagskurs
  • Kursmateriell, Publikasjonen “Nødlys/ledesystemer”
  • Kursbevis, med oppsummering av kurstemaene
  • Lunsj, samt pauseservering og kaffe/te

Kurset arrangeres 15. november 2017 – les mer på Lyskultur

Lyskultur med lysfest:
Mer enn øyet kan se og The perfect light

Illustrasjon for lysdesignduoen Sharon Stammers og Martin Lupton som skal se på hva som er The perfect light. Foto: Light Collective,