- Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg. Innfelt foto: Naturvernforbundet.

– Ingen nye grep for å redusere energibruken i bygg

Naturvernforbundet om statsbudsjettet:

0

Naturvernforbundet mener at Regjeringen er tafatt og uten nye tiltak for redusert energibruk i bygg. Statsbudsjettet er skremmende dårlig, sier leder Silje Ask Lundberg.

Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal spare 10 TWh i norske bygg innen 2030 fra dagens nivå på ca. 80 TWh. Naturvernforbundet har lenge ventet på regjeringens plan for å nå dette målet.

– Det regjeringen kommer med i dette statsbudsjettet er skremmende dårlig. Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg.

Naturvernforbundet har sammen med flere jobbet for økt innsats for å spare energi, og var positive da Stortinget endelig satte et mål for redusert energibruk i forbindelse med behandlingen av energimeldingen.

Den frigjorte energien kan redusere klimagassutslippene og spare verdifull natur for utbygging. Mer effektiv bruk av energi er et viktig klimatiltak og kan skape nye arbeidsplasser. Da er det skuffende at regjeringen ikke følger opp.

Olje- og energidepartementet hevder dagens virkemidler er tilstrekkelig for å nå målet Stortinget har vedtatt, men dette er høyst usikkert. I år avsluttes også Lavenergiprogrammet som har vært et viktig tiltak for redusert energibruk.

– Det trengs en opptrapping av innsatsen slik at eksisterende bygg blir mer energieffektive. Energiavgiftene bør økes og mye mer penger må gå tilbake til de som vil gjennomføre tiltak som reduserer energibruken, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Se Olje- og energidepartementets gjennomgang av energibruken i bygg i årets statsbudsjett.
Se Naturvernforbundets reaksjoner på hele statsbudsjettet

Teknologisk utvikling gir nye muligheter for smarte energiløsninger i bygg

Innen Norges grenser kan ny teknologi redusere både energi- og effektbehov, mener Enova.