Gustav Stenbeck på scenen under LOS Energy day i Stockholm 27.stepember.

Bærekraft: LOS Energy ønsker å møte kundens behov i den grønne satsingen

Bærekraft: Det er trendy å satse på bærekraft, skal vi tro tidligere bærekraftsjef i Nordic Choice Hotels, Gustav Stenbeck. Men, de færreste lykkes. De svenske gigantene IKEA og Martin & Servera er blant dem som satser stort, og blir stadig mer selvforsynte med energi. Den grønne satsingen snur opp ned på kraftproduksjonen.

0

Bærekraft: Det er trendy å satse på bærekraft, skal vi tro tidligere bærekraftsjef i Nordic Choice Hotels, Gustav Stenbeck. Men, de færreste lykkes. De svenske gigantene IKEA og Martin & Servera er blant dem som satser stort, og blir stadig mer selvforsynte med energi. Den grønne satsingen snur opp ned på kraftproduksjonen.

Bærekraft var hovedtemaer for LOS Energy day i Stockholm. Blant foredragsholderne var tidligere bærekraftsjef i Choice, Gustav Stenbeck, kraftdirektør i LOS, Andreas Myhre, og IKEA.

Fremtidens energimarked
Direktør for kraftforvaltning, Andreas Myhre, innledet seansen med en status på energimarkedet med fokus på den globale grønne satsingen og digitalisering. Blant annet viet han en del tid til å forklare hva den globale satsingen på fornybar energi har å si for de ulike stormaktene.

Hvordan deres ulike motivasjon for å bli grønnere henger sammen, og påvirker kraftprisene i hele verden. Kraftproduksjonen blir mindre regulerbar, og man går fra store sentraliserte kraftanlegg til små kraftanlegg i distriktene. En konsekvens av den grønne satsingen er kanskje at energi blir gratis i fremtiden.

Ellers viet han en del tid til å forklare hvorfor all satsing på fornybar energi i Norden er basert på politisk vilje. Blant annet trakk han frem Sverige sitt mål om å være 100 prosent fornybare innen 2040, og understreket at dette vil skape en rekke nye forhold for konsumentene.

Produktutvikling
Christian Bengtsson og Mikael Jednell fra LOS Energy snakket om hvorfor bærekraft er viktig for virksomheter, hvilke trender som er mest fremtredende og hvordan LOS Energy jobber med å møte kundenes behov innen bærekraft.

Blant annet fortalte de om LOS Energy sin holdbarhetsstrategi, hvordan vi har utviklet produkter for å møte kundenes behov innen bærekraft og hvordan vi hjelper dem med å minske sitt avtrykk.

Vindkraft direkte til kunden
Central fastighetschef i Martin & Servera AB, Per-Erik Kanström og Elhandelsansvarlig i Tolvmanstegen Vindkraftpark, Jan Frisk var på plass for å fortelle hvordan Martin & Servera har erstattet 32 prosent av sitt el-forbruk med vindkraft.

Denne vindkraften kommer direkte fra en av Sveriges største vindkraftparker, Tolvmanstegen vindpark i Strømstad. Martin & Servera mener samarbeidet bidrar til å skape en mer tydelig miljøprofil. De kjøper EL direkte fra Tolvmanstegen.

90 prosent av tiden produserer anlegget elektrisitet, de øvrige ti prosentene av tiden kommer elektrisiteten fra Nord pool. Og det er LOS som drifter balanseringen.

Reduserte forbruket med 40 prosent
IKEA har siden 2009 investert milliarder av kroner i sin satsing på fornybar energi. Blant annet har de forpliktet seg til eierskap og drift av flere hundretalls vindmølleparker, og installert godt over en halv million solcellepaneler.

Country Facility manager i IKEA Eiendom holding, Henning A. Schmidt, fortalte om selskapets satsing på bærekraft i sin presentasjon. Hvordan selskapet sammenligner sin strategi med FNs bærekraftmål, og et av fokusområdene er energi. Siden 2010 har IKEA klart å redusere sitt energiforbruk med over 40 prosent.

Å bli best på holdbarhet
Sist på scenen var Gustav Stenbeck. Hans foredrag fokuserte på hvorfor “alle” virksomheter vil satse og fremheve sin satsing på bærekraft akkurat nå. Han mener dette skyldes at vi er i en tidsepoke hvor staten har større tiltro enn virksomheter, og at virksomheter derfor må vise at de også tar samfunnsansvar.

Han brukte også mye tid på å snakke om hvilke faktorer det er som avgjør om et virksomheter lykkes med sin satsing på bærekraft. Og hvordan disse faktorene henger sammen.

Et gjennomgående poeng for hans foredrag var at de virksomhetene som lykkes, ikke fokuserer på bærekraft som tema. Men, for eksempel kvalitet, tilgang og målgruppen. Han trakk frem TESLA sin vellykkede satsing på EL-biler som et eksempel. Hvordan de hele tiden har fokusert på målgruppen, og utviklet produktene deretter.

LOS Energy arrangerer et lignende arrangement, LOS Energy day på Hotel Continental 31.oktober i Oslo.

– Vi skal være selvforsynt med
bærekraftig energi innen 2021

Til venstre: Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Hafslund Varme og Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.