«Standarder gjør byer smartere» var temaet i år på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober. Illustrasjon: Standard Norge

Smarte, fremtidens byer blir formet av standarder

Mer enn bare et trendord

0

Smarte byer er mer enn bare et trendord. Ettersom byområdene stadig vokser og forventes å huse opptil 70 prosent av verdens befolkning innen 2050, er de en nødvendighet. «Standarder gjør byer smartere» var temaet i år på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober.

Tilstrekkelig rent vann, universell tilgang til renere energi, muligheten til å reise effektivt, en sikker og trygg hverdag. Det er den typen løfter moderne byer må oppfylle for å fortsette å være konkurransedyktige og tilby anstendig livskvalitet for innbyggerne.

Å bygge smarte byer er ingen enkel oppgave. Enhver by har sine spesielle utfordringer og har behov for ulik sammensetning av løsninger. Standarder inneholder ekspertkunnskap og beste praksis som byer kan bruke for å utvikle skreddersydde løsninger tilpasset deres spesifikke behov.

Standarder er viktige for å sikre kvalitet og ytelse. Uten dem kan ikke forskjellige teknologier fungere sammen. De gjør det enklere å velge fordi det blir enklere å sammenligne forskjellige varer og tjenester.

Dette fremmer konkurranse og fostrer innovasjon. Når man jobber med systemer, gjør standarder det mulig å integrere strukturer og løsninger fra forskjellige leverandører.

Uten standarder blir det vanskelig for smarte byer å opprettholde trygge og velfungerende tjenester. De støtter informasjons- og kommunikasjonsteknologier som muliggjør datainnsamling, utveksling og analyse, og de ivaretar krav til informasjonssikkerhet.

I tillegg inneholder de viktig veiledning om sentrale funksjoner i en smart by, som energieffektive bygninger, intelligent transport, forbedret avfallshåndtering, bærekraftige samfunn og mye mer.

Verdens standardiseringsdag er en anledning til å hylle den felles innsatsen fra tusenvis av eksperter over hele verden, som sammen kommer fram til innholdet i standardene.

FAKTA om Verdens standardiseringsdag

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere. Standarder gjør hverdag vår enklere, og uten standarder ville mye blitt mer komplisert og dyrere.

Noen standarder lages kun for Norge, mens andre lages internasjonalt. Verdens standardiseringsdag skal synliggjøre at vi alle er en del av en større sammenheng. Standarder og standardiseringsarbeid gjør det mulig å komme fram til felles løsninger som er til beste for alle uavhengig av landegrenser.

Et moderne samfunn kan ikke fungere uten standarder. De er nødvendige for effektiv produksjon, reduksjon av tekniske handelshindre og for å oppnå sikkerhet og forutsigbarhet for enkeltindivider og samfunnet.

Det er de tre internasjonale standardiseringsorganisasjonene ISO (The International Organization for Standardization), IEC (The International Electrotechnical Commission) og ITU (The International Telecommunication Union) som står bak markeringen av Verdens standardiseringsdag (World Standards Day). Standard Norge, som Norges medlem i ISO, ønsker å gjøre denne dagen bedre kjent også her i landet.

– Byggenæringen trenger både
standarder og Byggforskserien

Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF og adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge.