Driftsansvarlige ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF er ute nattestid og sjekker om det i noen av deres bygg er energityver på ferde. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kultur- og idrettsbygg: Ut i natten for å fange energityver

Driftsansvarlige dro på befaring i mørket

0

Kultur- og idrettsbyggs driftsansvarlige dro på befaring til Oppsal arena og Leirskallen turnhall, ett eldre og ett nytt bygg i Oslo. Der sjekket de ventilasjon, varme- og lysanlegg, samt andre ting som gjør at energiforbruket blir unødvendig høyt.

Dette var for å følge opp Fang Energityven som arrangeres av Grønn Byggallianse for sjette år på rad, der medlemmer på nattestid leter etter energityver som stjeler store mengder energi.

Den årlige kampanjen går ut på å befare bygg utenom vanlig driftstid for å identifisere unødvendig energibruk.

Etter befaringen utarbeides det en rapport med tiltak på de områdene som kan utbedres.

Oslo kommune har høye miljøambisjoner, og foretaket jobber målbevisst med tiltak for å redusere klimagassutslippene. Fang Energityven er et bra tiltak som bidrar til større bevissthet og økt kunnskap.

Som oftest kan enkle grep som ikke krever store investeringer gi gode resultater – både miljømessig og økonomisk.

Erfaringene trekkes med til driftsforum og resultatene publiseres ved Driftskonferansen 14. november.

Nattvandring avslørte mye unødig lys i tomme bygg

Illustrasjonsfoto: Creative Commons