Kurset er blitt kjørt fra november 2016 og har vist seg å være populært. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Bergen og Oslo: Årets siste mulighet for populært ITB-kurs

Men nye sjanser i 2018

0

Kurs i NS 6450 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner har vist seg å bli en suksess for Standard Online. Det siste året er det kjørt flere åpne kurs, og 12-15 bedriftsinterne etter bestilling. Alle med høyt deltakerantall. Nå er siste sjanse i Bergen og Oslo dette året.

Kurset er blitt kjørt fra november 2016 og ansvarlig for kurset i Standard Online, Hanne Grete Mosand, sier at det er blitt arrangert flere åpne kurs og 12-15 bedriftsinterne kurs over hele landet. Hun betrakter interessen som en suksess, ikke minst fordi det har vært god deltakelse.

De åpne kursene har først og fremst vært holdt I Oslo og Bergen, mens de bedriftsinterne har vært arrangert over hele landet.

-Vi kjører bedriftsinterne kurs der hvor vi blir invitert til det, sier Mosand.

Hun forteller at det største deltakerantallet er fra kommuner, store entreprenører og rådgivende ingeniører.

Dagens bygninger er ofte komplekse, og tekniske anlegg utgjør opptil 50 prosent av totale byggekostnader. Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne bedre kjent med hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner kan benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Kurset har som mål å gi deltakerne et verktøy for å oppnå «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Det blir også en gjennomgang av hensikten med standarden, og hvilke krav den stiller til prøving og dokumentasjon. Det blir også tid til gruppeoppgaver og diskusjoner.

-Blir det arrangert slike kurs også i 2018?

-Ja garantert! svarer Mosand kjapt, og lover å komme tilbake til tid og sted når det gjelder de åpne kursene, mens bedriftsinterne kurs arrangeres etter avtaler.

Hun forteller at kurset tar for seg temaene; hvilke tekniske installasjoner som inngår i komplekse yrkesbygg, steg og milepæler – hva som skal oppnås, viktige mål (KPI) som skal oppnås inkludert forutsetninger for rasjonell drift og tilfredse brukere/leietagere.

Videre inkluderer kurset tilbudsgrunnlaget, kravspesifikasjoner – hva må beskrives og kontrolleres, partenes oppgaver – gjennomgang av innholdet i standarden NS 6450.

– Kurset tar også for seg innsigelser, og selvfølgelig tester og idriftsetting. Gruppeoppgaver og diskusjon hører også med, sier Mosand.

Fra kursbeskrivelsen kan man lese følgende: Etter kurset skal deltakerne ha kjennskap til hvordan systematisk idriftsetting og prøvedrift kan benyttes praktisk i egen virksomhet og egne prosjekter. Du vil også ha fått kunnskap om hvorfor og hvordan bestemmelsene og prosessene beskrevet i NS 6450 skal føre til «Riktig med en gang».

Kurset vil også gjøre deg bedre til å utarbeide tilbudsgrunnlag, planlegge og utføre test og idriftsetting av komplekse tekniske installasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Kurset passer for rådgivere, prosjektleder, byggeledere, tekniske entreprenører, leverandører, driftere og driftsledere med faglig bakgrunn fra byggeprosjekter og prosjektering, gjennomføring/installasjon og testing, ibruktagelse, overtagelse og drift innenfor områder som automatisering, elektroteknikk, VVS, IKT.

Kursholder er Arne Eggen som er selvstendig konsulent men også rådgiver i bransjeforeningen Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer. Han er har jobbet med automatiseringsteknikk i hele sitt yrkesaktive liv innenfor områdene bygningsautomatisering og prosessautomatisering i olje&gass-, industri- og VA sektorene. Arne Eggen har de senere årene ledet komité SN /K025 Bygningsautomatisering i Standard Norge og derigjennom arbeidet aktivt med å utarbeide innholdet i flere norske standarder – NS 3935 – NS 6450 – Norsk veileder til NS EN15232.

Årets siste åpne kurs i Bergen arrangeres i Bergen 31. oktober og i Oslo 29. november.

Klar konklusjon etter fruktbar diskusjon:
– Vi kan – når byggherrene vil!

40 deltakere møtte opp til høstens ITB Brukerforum i Bergen og dfro stor nytte av å lytte til Swecos erfaringer med gjennomføringen av eget bygg i Fantoftvegen. Alle foto: Integra.