Illustrasjonsfoto: PXhere. Innfelt: Anne Rønning, Østfoldforskning.

Norsk idé og ledelse gir innflytelse over strategi og videre arbeid

NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg

0

– Siden byggenæringen står for en så stor del av verdens utslipp og energi- og ressursbruk, vil de tiltak som gjøres i denne næringen ha svært stor betydning for miljøet, sier seniorforsker Anne Rønning ved Østfoldforskning. Hun har ledet den internasjonale arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg.

Arbeidet med standarden NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg ble satt i gang etter et forslag fra norske eksperter. Standard Norge utga standarden første gang i 2007. Nå er den revidert. Da revisjonen skulle starte ble Norge nok en gang bedt om å ta ledelsen.

– Det har vært et veldig interessant arbeid. Særlig har det vært spennende å se den økende interessen for arbeidet med bærekraftige bygg og byggevarer. På det første møtet i 2012 var vi fire personer fra fire land. Nå er 16 land representert pluss store tunge industriaktører. På de siste møtene har vi vært 30 personer, sier seniorforsker Anne Rønning ved Østfoldforskning.

– Miljødeklarasjonen har gått fra å være noe man «måtte ha» til å være et verdipapir. Derfor har det blitt viktig for store aktører innen internasjonal byggevareindustri å involvere seg i arbeidet med standarden, sier Rønning.

Hun har ledet den internasjonale arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg.

EPD fungerer som et «bærekraft-pass» for bygget og danner grunnlaget for utformingen av grønne bygg og anlegg. Det viktigste med dette «passet» er at det gir en uavhengig og transparent analyse som er mulig å reprodusere. Informasjonen er detaljert og pålitelig.

– Når man skal ta miljøriktige valg gir miljødeklarasjonen uvurderlig informasjon, sier Rønning.

ISO 21930 er utviklet av ISOs tekniske komite ISO/TC 59, Buildings and civil engineering works, underkomite SC 17, Sustainability in buildings and civil engineering works.

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening er leder for denne internasjonale komiteen, mens sekretariatet drives av Standard Norge ved Kari S. Borgos.

– Gjennom komiteens norske ledelse har den nasjonale BAE-næringen stor innflytelse over komiteens strategi og videre retning i arbeidet. Mange av standardene som er blitt utviklet i denne komiteen, danner et rammeverk for en rekke andre standarder, både nasjonalt og internasjonalt.

– Byggenæringen trenger både standarder
og Byggforskserien

Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF og adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge.