NS-ISO 21930 skal bidra til at man kan måle hvor miljøvennlig et bygg eller anlegg er. Illustrasjonsfoto: PXhere

NS-ISO 21930: Standard Norge påpeker fordeler

Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer og tjenester

0

NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg: Standard Norge påpeker at 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden er knyttet til byggenæringen. Derfor haster det å finne ut hvor bærekraftige byggene våre er. Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.

Denne standarden skal bidra til at man kan måle hvor miljøvennlig et bygg eller anlegg er.

NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer og tjenester, som er standardens fulle navn, er ment for både leverandører og andre som bruker informasjon knyttet til byggevarers miljøprestasjoner, inkludert arkitekter, produsenter, sluttbrukere og byggherrer.

En EPD som er utviklet i samsvar med ISO 21930, er et verktøy for å skape grønne bygg og som vurderer alle materialer og produkter på like vilkår gjennom en åpen, upartisk og kunnskapsbasert evalueringsprosess. Den nye internasjonale standarden vil bidra til konsistens og likhet i utarbeidelse av miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester (dvs. de fleste byggevarer, gulv og vinduer etc.) over hele verden.

Vurdering av et byggverks miljøprestasjon eller karbonfotavtrykk ved bruk av livsløpsvurderinger, benyttes i økende grad. Her tas det hensyn til hele verdikjeden til byggverket, fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, riving, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår i byggverket, benyttes miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration/ EPD).

Dermed får man den informasjonen som er nødvendig for å vurdere miljøpåvirkningen av et helt bygg eller anlegg, skriver Standard Norge i en pressemelding.

Fordeler ved å vurdere et byggs bærekraft med NS-ISO 21930:

  • Sammenligning: Den sikrer sammenlignbar miljøinformasjon uten tekniske barrierer for handel
  • Effektivitet: Den reduserer det miljømessige fotavtrykket gjennom en bedre forståelse av de største konsekvensene av kjeden av prosesser involvert i produksjonen.
  • Pålitelighet: Den gir troverdighet og tillit. Forbrukerne kan stole på og bruke informasjonen når de velger byggevarer.

Denne utgaven av standarden, som erstatter utgaven fra 2007, er oppdatert i samsvar med tilbakemeldinger fra ulike markeder og EDP-programmer verden rundt.

Smarte, fremtidens byer blir formet av standarder

«Standarder gjør byer smartere» var temaet i år på Verdens standardiseringsdag, 14. oktober. Illustrasjon: Standard Norge