Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen

– Dette blir høstens viktigste digitaliseringskonferanse

Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21

0

Fra analoge til digitale bygg, heter konferansen som er rettet mot eiendomsforvaltningens digitale fremtid. En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø. Hvordan lykkes?, heter det i invitasjonen. Arrangøren oppfordrer til å benytte anledningen til å knytte nye kontakter og utveksle erfaringer med kolleger, og leverandører fra hele landet.

Blant foredragsholdere er Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge som vil etterlyse hvem som tar lederskapet i grønn digitalisering?

Endringer fra en analog til en digital bygge-industri har startet, og bare dem som er i front vil ha en fremtid. Om kort tid kan det være for sent om man henger etter. Dette er problemstillinger som Øivind Rooth, leder, BIM-standardisering i Europa (CEN/TC442) vil gå igjennom.

Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver, Norsk Eiendom vil ta for seg at man er på veg mot digital eiendomsledelse og at systemene må snakke sammen. Hele verdikjeden må spille på lag – bestillerne må utfordre alle leverandørene.

Mulige konsekvenser av digitaliseringen? Nye kontraktsregimer, mulighets- og trusselbildet, ny teknologi utfordrer også datasikkerheten er en summering av hva Knud Mohn, controller/seniorrådgiver, Forsvarsbygg vil snakke om.

En digitalindustri i Norge for eksport må utvikles for bygg, ellers blir hele byggenæringen en innkjøper av utenlandske produkter og tjenester. Norsk bygg- og anleggsindustri må henge med i den digitale endringen som nå kommer i næringen, og sørge for at utviklingskostnadene skaper arbeidsplasser og inntekter, er tema Sverre Tiltnes, direktør, Bygg21 vil ta opp.

St. Olavs Hospital i Trondheim integrerer digital sykehusdrift med bygget. Er dette et bidrag til å utvikle en ny digital industri i Norge? Tor Aasmund Evjen, rådgiver digital samhandling, St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim er foredragsholder på ette temaet.

ikbygg.no – den digitale veien gjennom jungelen av regelverk. ikbygg.no oversetter det statlige regelverket til en digital sjekkliste for internkontroll v/Dr.ing. Fredrik Horjen, prosjektleder, Norsk Kommunalteknisk Forening ,IK bygg og Boligmappa er koblet sammen – Fordeler for brukerne. Foredragsholdere er Per-Christian Svendsen, daglig leder, Boligmappa AS.

Cyber-verden – en ønsket trussel? En global verden, krever eksport av kompetanse og teknologi for å overleve. Digitalisering er også prosesser, 3D-print og automasjon ved Preben Strøm, daglig leder, Subsea Valley.

Temaet sensorteknologi og digitalisering i bygg blir ivaretatt av Nariman Fakhraee, salgssjef hos Schneider Electric og han vil også komme inn på teknisk drift av bygg og muligheter i et nært fremtidsscenarium.

Integrert velferdsteknologi? Hvordan kan byggene tilrettelegges for dette uten at personvernet blir utfordret, er innledningen til Jan Holm, kommersiell leder, Sensio AS.

Konferansen 8. og 9. november i Oslo som arrangeres av Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner har mange flere foredragsholdere, og fullstendig program og detaljert informasjon kan du se her på Digitalebygg.no http://digitalebygg.no/

Programkomiteen for å gjennomføre programmet består av en rekke høyt profilert personer i bransjen: Ketil Krogstad i NBBL, Knud Fredrik Mohn i Forsvarsbygg, Sigmund Stikbakke fra Helse Sør-Øst, Carl Henrik Borchsenius hos Norsk Eiendom, John R. Moen som er forretningsutvikler hos BA-næringen, Elisabeth Leikanger i NKF bygg og eiendom og Fredrik Horjen hos Forum for Norges eier og forvalterorganisasjoner.

Digitalisering og tverrfaglig samarbeid
fra tidligfase – nøkkelen til suksess

Erichsen & Horgen iniviterer til seminar om bedre byggeprosesser. Illustrasjonsfoto.