Digibygg i Statsbygg, Jan Myhre. Foto: Statsbygg

– Nytter ikke å flikke på gamle løsninger

Digibygg i Statsbygg, Jan Myhre:

0

– Skal byggebransjen holde tritt med den teknologiske utviklingen, holder det ikke å flikke på gamle modeller og løsninger. Vi må engasjere profesjonelle prosessdesignere som kan hjelpe oss med elefanten i rommet.

En meget engasjert prosjektdirektør for Digibygg i Statsbygg, Jan Myhre, var usedvanlig ærlig på at han med sin elektriker-bakgrunn hadde lite å stille opp med når temaet er digitale prosesser, skriver Byggfakta i en artikkel.

Han delte sine bekymringer og visjoner under årets VA/VVS-Møteplass på Fornebu. Der var han også var tydelig på var at bransjen må få inn en ny yrkesgruppe som har den nødvendige kompetansen til å styre de store byggeprosessene.

Digibygg består kun av tre medarbeidere, og er ikke en del av «linja» i Statsbygg. Det har vært helt avgjørende for å tenke innovative og digitale løsninger, mente Myhre.

Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Det pågår en rivende utvikling i teknologier og løsninger som vil påvirke bygg- og anleggsbransjen og samfunnet for øvrig. For Statsbygg er det viktig å ta aktiv styring og definere hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å effektivisere våre prosesser og bidra til å oppfylle sin overordnete strategi. Statsbygg etablerte derfor prosjektet Digibygg i november 2016.

Myhre stilte spørsmål ved hvorfor byggebransjen gjør det samme i morgen som de gjorde i går.

– Det handler ikke om tilgang til digitale løsninger, men våre avdankede prosesser og standarder og prosjektmodeller som er gått ut på dato for mange år siden, sa Myhre referert i Byggfakta.no.

– Vi må bli enig om hvilken plattform vi skal ha, hvilke verktøy som skal benyttes og hvilke prosesser som skal benyttes. Vi må få inn IT-eksperter som kan gjøre denne jobben, og ikke rådgivere eller entreprenører som ikke har denne kompetansen.

Han var tydelig på at Statsbygg som en av de største byggherrene en premissgiver for utviklingen.

RFID-teknologien på vei inn
i byggebransjen – Statsbygg i front

RFID er forkortelse for Radio Frequency IDentification som er en teknologi for identifisering av fysiske objekter. Foto: Siemens