Det nye Teknologibygget Statsbygg har bygget for NTNU skal brukes som eksempel under Hackathon.

Studenter ved NTNU fikk hacke seg frem til fremtidens bygg

0

Statsbygg var en av flere aktører bak  arrangementet LivingLab: BIM + IoT Hackathont på NTNU i Trondheim.

Studenter med teknisk kompetanse og kunnskap og interesse for bygg, sensorer, data og kunstig intelligens ble invitert til Hackathon med anledning til å treffe aktuelle aktører fra bransjen.

Her fikk studentene, i løpet av en helg, mulighet til å jobbe med prosjekter og løsninger for byggenæringen og ikke minst få prøve ut ny teknologi. Nysgjerrige studenter fikk lære mer om BIM og IoT (digitale tvillinger av bygg og sensorer), og teste ut raskt sine ideer.

De ble invitert til å hacke frem forslag på hvordan man kan bruke sensorer og kunstig intelligens for å revolusjonere fremtidens bygg.

Statsbygg deltok med prosjektet Digibygg som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. Statsbygg ønsker å muliggjøre de banebrytende endringene og innovasjonene, som ikke lar seg gjøre i et tradisjonelt byggeprosjekt.  Statsbygg har behov for ny kompetanse og inviterer til samarbeid med studenter for å finne de innovative løsningene.

– Den digitale og teknologiske revolusjon er her. Skal byggebransjen klare omstillingene, må gjennomføringsmodeller og kontraktstandarder endres slik at de underbygger digitale prosesser. I tillegg må vi bruke teknologi tidlig i våre prosjekter. Roller og kultur vil endres radikalt fremover. Vi må gå fra digitale verktøy til digitale prosesser og fokusere på teknologi, sa Jan Myhre som er Statsbyggs prosjektdirektør for Digibygg, ved innledningen til arrangementet.

Bok i fokus: Raskt innblikk i nær
500 års utvikling i ingeniørfaget

Grunnbok for ingeniørutdanningen 1 (innfelt). Foto: Common Wikimedia.