Styrelederne i henholdsvis Grønn Byggallianse og NGBC Roy Frivoll og Rolf Thorsen, flankerer daglige lederne Katharina Bramslev og Kjersti Folvik.

NGBC og Grønn Byggallianse med forslag om en sammenslåing

Styrene i NGBC – Norwegian Green Building Counsil og Grønn Byggallianse utarbeidet en intensjonsavtale om å jobbe frem et konkret forslag til sammenslåing av disse to orgainsasjonene. Forslaget vil legges fram for vedtak på årsmøtene i begge foreninger i april 2018.

0

Styrene i NGBC – Norwegian Green Building Counsil og Grønn Byggallianse utarbeidet en intensjonsavtale om å jobbe frem et konkret forslag til sammenslåing av disse to orgainsasjonene. Forslaget vil legges fram for vedtak på årsmøtene i begge foreninger i april 2018.

Signeringen av intensjonsavtalen skjedde onsdag 25. oktober 2017.

– Vi står midt oppe i det grønne skiftet, og bygg- og eiendomsnæringen har en avgjørende rolle å spille på veien mot lavutslippssamfunnet, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

– Medlemmene i NGBC og Grønn Byggallianse er alle aktører som ønsker å ta en rolle for å få til grønn vekst i næringen, og vi har tro på at vi lykkes bedre sammen enn hver for oss, avslutter hun.

Daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik sier hun ser store gevinster av å slå seg sammen til én organisasjon.

– Omstillingen til et mer bærekraftig samfunn må løses på tvers av næringskjeden gjennom et tett samarbeid blant de som bestiller, prosjekterer, bygger og leverer løsninger og produkter. En ny organisasjon kan jobbe mer helhetlig og koordinert enn organisasjonene gjør hver for seg i dag, forteller hun.

Den nye organisasjonen har som mål å bli et medlems- og kompetansesenter for bærekraftig utvikling i bygg- og eiendomsnæringen, med kjerneområder som kunnskapsspredning, innovasjon, politikkutforming, nettverksbygging og sertifisering.

Utdypende informasjon er sendt alle medlemmer. Begge foreninger inviterer alle medlemmer til et felles informasjons- og innspillsmøte 8. november.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter.

Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Byggalliansen og RIF jakter på
leietakernes grønne nyanser