Lean Construction: En grundig fagbok for både studenter og aktive fagfolk i byggebransjen. Illustrasjon: ITBaktuelt

Helger kan også brukes til å lese en god bok – en fagbok

ITBaktuelt anbefaler: Lean Construction

0

Jeg sitter med en murstein av en bok i hånda, 455 sider. Boktittelen er Lean Construction, forstå og forberede prosjektbasert produksjon. Allerede omslagsbildet får noen bjeller til å ringe, motivet er fra en byggeplass. Dermed har Fagbokforlaget gitt signal om at boken handler om Lean i byggebransjen.

Da jeg begynte å bla i boken, tenkte jeg; skal jeg lese fra perm til perm, eller velge ut kapitler i en tilfeldig rekkefølge? Det ble til å gå litt frem og tilbake, fordi jeg fort oppdaget at de 19 kapitlene kan leses som selvstendige artikler. Men til sammen gir de en oversikt over de sentrale elementene i Lean Construction som teori og praksis.

Det kan legges til at hvert kapittel har oversikt over kilder og interessante referanser til mer litteratur og studier om Lean Construction.

Til sammen fant jeg 28 bidragsytere, fra Norge, Danmark, Brasil, California, New Mexico og Storbritannia. Blant de norske er det mange kjente navn innen bransjen, fra NTNU, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, alle godt representert med forfattere. Veidekke og Kruse Smith har dyktige folk som kan Lean, to velkjente selskaper som i stor grad har tatt i bruk filosofien bak tenkningen.

Litt urettferdig ovenfor øvrige forfattere, men jeg kan ikke unngå å nevne navn som Nina Steen Læknes fra Kruse Smith og Sigmund Aslesen, Ståle Brovold, Trond Bølviken, Eunike Sandberg og Steinar Stake hos Veidekke.

For å gå videre må jeg låne ord fra presentasjonen av boka: Et felles mål for all lean-basert tenkning er å oppnå flyt og unngå sløsing i produksjonsprosessen. Lean Construction er en internasjonal teori- og praksisretning som har som mål å forbedre prosjektbasert produksjon, for eksempel innen bygg og anlegg, skipsbygging og i produksjonen av olje- og gasskonstruksjoner.

Jeg fortsetter med å sitere fra bokpresentasjonen: Lean Construction har mye til felles med andre Lean-retninger (for eksempel Lean Production), men spesielle krav til prosjektbasert produksjon gjør at Lean Construction skiller seg fra de andre Lean-retningene. Byggeprosesser er komplekse, noe som betyr at samspill og planlegging på tvers av fag blir sentralt.

Bokverk med flere forfattere har alltid en redaktør, og her har Bo Terje Kalsaas, Dr. ing Professor ved Institutt for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder hatt ansvaret for å få bidragene på plass, og han har selv vært involvert i flere av kapitlene. Han har arbeidet med Lean-produksjon siden tidlig på 1990-tallet og Lean Construction de siste 10 årene.

Boka gir en samlet fremstilling av Lean Construction på norsk, og den retter seg mot studenter, akademikere og praktikere. Men det er mye å lære og å forstå også for andre i byggebransjen som er opptatt å se på muligheter for bedre flyt og besparelser i byggeprosessen.

Kapitlene kan leses som selvstendige artikler, men til sammen gir de en oversikt over de sentrale elementene i Lean Construction som teori og praksis.

Boka ble lansert 30. august i år under et seminar ved Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo.

Lean Construction fra Fagbokforlaget er støttet finansielt av Veidekke Entreprenør, Bygg 21 og Lean Construction NO.

Det er mulig å bestille boka på nett, fra denne adressen: https://leanconstruction.fagbokforlaget.no

Lean Communications, Rambøll og RIF samarbeider om kurs

Illustrasjonsfoto: Lean Communications