NORGESREKORD: Forsvarsbyggs Visund-prosjekt innehar norgesrekorden i lavt energiforbruk for kontorbygg. Energiforbruket lå på 16,7 kWh pr. kvadratmeter pr. år i 2016. Foto: Hundven-Clements Photography (Innfelt vinkasse for illustrasjon).

Forsvarsbygg sender nullenergibyggets vin ut på videre vandring

I sommer overtok Forsvarsbygg en kasse vin for sitt nullenergibygg, kalt Visund, på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Vinkassen har de senere år blitt en uformell vandrepokal og er sendt mellom byggherrene som har hatt norgesrekorden for det mest energieffektive kontorbygget. Nå sendes vinkassa ut på videre vandring.

0

I sommer overtok Forsvarsbygg en kasse vin for sitt nullenergibygg, kalt Visund, på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Vinkassen har de senere år blitt en uformell vandrepokal og er sendt mellom byggherrene som har hatt norgesrekorden for det mest energieffektive kontorbygget. Nå sendes vinkassa ut på videre vandring.

En kasse alkoholfri vin venter nå på det byggeprosjektet som kan dokumentere lavere energiforbruk enn vårt Visund-prosjekt på Haakonsvern i Bergen, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde.

– Forsvarsbygg har dokumentert at Visund i Bergen kun benytter 16,7 kWh pr. kvadratmeter pr år. Dette gjør Visund til Norges mest energieffektive kontorbygg og mottok derfor en påskjønnelse i form av en vinkasse GK i sommer, sier direktør marked i GK Bjørn-Osvald Skandsen. GK overtok selv en kasse vin fra Bellona i 2012 for sitt eget nye hovedkontor i Oslo.

– Tilbudet står nå ved lag til neste prosjekt som kan dokumentere lavere energiforbruk enn Forsvarsbyggs prosjekt, sier Lunde.

Ekstremt krav
Visund-prosjektet har hatt et ekstremt strengt krav til energiforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Til sammenlikning er den offentlige kravnormen på slike bygg i dag 150 kWh pr. kvadratmeter pr. år. Siden Visund stod ferdig i 2015, har bygget blitt nøye overvåket for å passe på at bygget oppnår energikravet.

Sterk konkurranse
I byggebransjen i Norge i dag er det sterk konkurranse om å bygge bygg med ekstremt lavt energiforbruk.

– Vi regner ikke med å få sitte på denne vinkassen så veldig lenge. Mest sannsynlig kan vi gi vinkassen videre innenfor utløpsdatoen på vinen slik at vi slipper å kjøpe ny vin. Vi er spente på hvem som slår oss på energiforbruk. Det hadde kanskje vært ekstra hyggelig om det var et offentlig bygg, sier Lunde.

Bergensværet ingen hindring
Til tross for at sommeren 2017 en av de våteste somrene i manns minne i Bergen, holdt solcellene på Visund koken.

– Solcellene på taket har fungert meget godt og gitt stor effekt siden bygget stod ferdig for snart to år siden. Dette til tross for at vi har hatt mye dårlig vær i Bergen de siste to somrene.  Vi hadde på forhånd beregnet en strømproduksjon på 55.000 kWh i løpet av året. Erfaringen viser at anlegget produserer mer, og til tider mye mer, enn strømforbruket i bygget. Da leveres den overskytende strømmen til nabobyggene. Anlegget produserer strøm året rundt, det er kun få dager uten, sier Lunde.

Bakgrunn:
Energiregnskapet fra første driftsår viser at Visunds energiforbruk allerede er svært nær det beregnede energikravet på 16 kilowattimer (kWh) pr. år pr. kvadratmeter. Det er pr. dags dato Norgesrekord. Til sammenlikning er den offentlige kravnormen til energiforbruk på slike bygg på 150 kWh pr. kvadratmeter pr. år.

Link arkitektur er arkitekt, mens Veidekke har vært totalentreprenør for prosjektet. Prosjektet har fått støtte fra Enova og har vært pilotprosjekt for forskningssenteret ZEB – Zero Emission Buildings ved SINTEF/NTNU.

Mer fakta om prosjektet finner du her.

– Forsvarsbygg vil være bjellesau
i jakten på kilowattimer

Kontorbygget Visund på Haakonsvern: Med et beregnet netto strømforbruk på 16 kilowattimer per kvadratmeter per år, tilfredsstiller prosjektet NTNU/SINTEF-forskningssenteret Zero Emission Building sine krav til nullenergibygg.